Uručenje priznanja najzaslužnijim

Organizacioni odbor Regionalnog samita preduzetnika je odlučio da obiđe sve dobitinike priznanja koji nisu mogli prisustvovati samitu u Dubrovniku i uruči im priznanja. Tako smo do sada obišli firme Ikarbus iz Beograda, Pestova iz Vučitrna, Ekonomski fakultet u…

Galerija

Regionalni samit preduzetnika JI Evrope 300 najboljih je održan u Dubrovniku 26-28. marta 2015. godne, sudeći po pohvalama učesnika, uspešno. Ostvarili smo svoj najveći cilj, promociju i afirmaciju preduzetnika i preduzetništva, razmenu iskustava i “recepata za uspeh”,…

Pregled Potvrđenih Govornika

prof. dr. Velimir Srića*, redovni profesor menadžmenta i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska); bio je gostujući profesor na UCLA (University of California at Los Angeles), na IEDC (International Executive Development Center),…