Projekat Promocije i Nagrađivanja

PLAN I STRATEGIJA REALIZACIJE

UVOD

Opredjeljenje organizatora je da se početkom 2015. godine, javno oda priznanje i široj javnosti skrene pažnja na velike vizionare i lidere sutrašnjice čija su neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati, temelj i glavni pokretač napretka zajednice u kojoj živimo te kreator razvojnih izazova za novo vreme.

U okviru Projekta biće dodeljeno pet vrsta nagrada i priznanja i to:

• Velika nagrada za životno delo u preduzetništvu;
• Posebno priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u preduzetništvu;
• Priznanje za doprinos razvoju preduzetništva u Jugoistočnoj Europi;
• Veliko priznanje za doprinos promociji preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi
• Priznanje za posebnu inicijativu u preduzetničkom stvaralaštvu.

Velika nagrada za životno delo u preduzetništvu, biće dodeljena preduzetnicima koji su u kontinuitetu svoje poslovne – preduzetničke karijere ostvarili izuzetne rezultate, koji su doprineli razvoju zajednice u kojoj žive i rade, te koji su vlastitim primerom, inspirisali druge da vlastitim radom, znanjem i kreativnošću nesebično doprinose razvoju i boljoj budućnosti celokupne zajednice.

Posebno priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u preduzetništvu, će biti dodeljeno pojedincima i organizacijama koji su se posebno istakli originalnošću kreiranih ideja u preduzetništvu i za preduzetništvo, po posebnim inovacijama koje unapređuju razvoj preduzetništva, te po realizovanim investicijama u preduzetništvu i/ili investicijama koje će doprineti razvoju preduzetništva.

Priznanje za doprinos razvoju preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi, će biti dodeljeno pojedincima i organizacijama koji su svojim kontinuiranim i dugoročnim radom, te konkretnim rezultatima, značajno doprineli razvoju preduzetništva u jugoistočnoj Evropi.

Veliko priznanje za doprinos promociji poduzetništva u Jugoistočnoj Evropi, biće dodeljeno pojedincima i organizacijama koji su svojim aktivnostima i projektima (u području marketinga i medija, obrazovanja i nauke, državne uprave i uopšte društvenog angažmana) posebno doprineli promociji preduzetništva, promociji njegovog značaja za ekonomski i društveni razvoj te promociji mogućnosti i područja razvoja preduzetništva.

Priznanje za posebnu inicijativu u preduzetničkom stvaralaštvu, će biti dodeljeno pojedincima i organizacijama za pokretanje posebnih/originalnih inicijativa koje doprinose kreativnom razvoju preduzetništva, te promociji i predstavljanju preduzetništva kao alata za kreativni razvoj pojedinca i zajednice u celini.

 

POSTUPAK KANDIDOVANJA I IZBORA LAUREATA

1. Prvu inicijalnu listu potencijalnih dobitnika Velike nagrade za životno delo u preduzetništvu (u daljem tekstu: Velika nagrada); Posebnog priznanja za razvoj ideja, inovacije i investicije u preduzetništvu (u daljem tekstu: Posebno priznanje); Prizna-nja za doprinos razvoju preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi (u daljem tekstu: Priznanje za doprinos razvoju); Velikog priznanja za doprinos promociji preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi (u daljem tekstu: Veliko priznanje) i Priznanja za posebnu inicijativu u preduzetničkom stvaralaštvu (u daljem tekstu: Priznanje za posebnu inicijativu), će kreirati i predložiti širi krug članova, rukovodilaca i saradnika svih organizatora projekta Regionalni samit preduzetnika („INDUCO“ d.o.o. Beograd / Slavonski Brod, Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ Sarajevo / Dubrovnik i „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb / Novi Sad).

Za kreiranje inicijalne liste biće korišćeno bogato komunikacijsko i tržišno iskustvo i saznanja te posebno predlozi drugih preduzetnika i menadžera koji će biti pozvani da predlažu.

2. Inicijalnu listu razmatraju i verifikuju izvršni organi organizatora (uprave / upravni odbori);

3. Organizatori, pristigle i formirane predloge obrađuju i dopunjavaju dodatnim obrazloženjima uz pisane konsultacije sa samim kandidatima odnosno njihovim organizacijama. Konsultacije istovremeno predstavljaju i saglasnost kandidata da bude nominovan prema Komitetu za dobijanje konkretne nagrade i/ili priznanja.

4. Izvršni organi organizatora, (dorađenu) inicijalnu listu, u formi predloga, dostavljaju nezavisnom Komitetu za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu (u daljem tekstu: Komitet);

5. Izvršni organi organizatora, predlog paralelno dostavljaju: (a) Programskom savetu Projekta Samit preduzetnika, (b) Organizacionom odboru Projekta Samit preduzetnika i (c) Izvršnom odboru Projekta Samita preduzetnika;

6. Programski savet, Organizacioni odbor i Izvršni odbor Projekta Samita preduzetnika iz prethodne tačke, o predlogu daju svoje mišljenje Komitetu koje nema obavezujući nego savetodavni karakter;

7. Komitet razmatra predlog kandidata za nagrade i priznanja kao i mišljenje Programskog saveta, Organizacionog odbora i Izvršnog odbora;

8. Komitet, na temelju dobijenog predloga te na temelju predloga članova Komiteta, a imajući u vidu i mišljenje Programskog saveta, Organizacionog odbora i Izvršnog odbora, donosi konačnu Odluku o listi dobitnika nagrada i priznanja.

Prilikom donošenja Odluke, svaki predlog laureata treba dobiti dve trećine glasova članova Komiteta.

Odluka Komiteta je konačna i obvezujuća za organizatore i sva projektna programsko-organizacijska tela iz tačaka 2 i 4.

 

KRITERIJUMI

1. VELIKA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO U PREDUZETNIŠTVU

Kriterijumi kojima će se rukovoditi predlagači i Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definisani (kao egzaktni kriterijumi), ali oni mogu biti:
• opšta pozitivna prepoznatljivost preduzetnika u javnosti;
• opšta prepoznatljivost uspešnosti poslovanja preduzetnika;
• nekompromitovanost preduzetnika u javnosti;
• prepoznatljivost preduzetnika po doprinosu razvoju lokalne zajednice, zapošljavanju, društveno-odgovornom poslovanju i drugim društvenim i ekonomskim vrednostima;
• angažovanost preduzetnika u društvenom radu;
• dugotrajnost rada preduzetnika (tradicija);
• drugi pozitivni atributi i osobine poduzetnika.
• Poseban kriterijum je činjenica da li je preduzetnik svoj biznis (svoju kompaniju i svoje poslovanje) sam osmislio i izgradio, ili se njegov biznis temelji na (tranzicijskoj) privatizaciji. Naravno, prednost treba dati ovim prvima ali ni druge ne isključujemo.

Napomene:
• Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te saznanje o broju uspešnih kompanija odnosno preduzetnika na regionalnom tržištu, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja za 2014. godinu dodjeljuju prvi put, procenjuje se da je optimalan broj laureata od 15 do 20.
• Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominirani laureati za 2014. godinu su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije… (šira regija).

2. POSEBNO PRIZNANJE ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PREDUZETNIŠTVU

Kriterijumi kojima će se rukovoditi predlagači i Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definisani (kao egzaktni kriterijumi), ali oni mogu biti:
• opšta prisutnost u javnosti / vidljivost kreirane ideje u preduzetništvu i za preduzetništvo, koja će doprineti ili već doprinosi razvoju konkretnog preduzetništva ili uopšte preduzetništva;
• opšta prisutnost u javnosti / vidljivost inovacije u preduzetništvu i za preduzetništvo koja će doprineti ili već doprinosi razvoju konkretnog preduzetništva ili uopšte preduzetništva;
• vidljivost investicije u preduzetništvu i za preduzetništvo koja će doprineti ili već doprinosi razvoju konkretnog preduzetništva ili uopšte preduzetništva;
• doprinos kreativnosti, inovativnosti i obrazovanju preduzetnika;
• dosadašnja inovatorska i investiciona ostvarenja.

Napomene:
• Broj laureata nije ograničen. Imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te saznanje o značajnijim idejama, inovacijama i investicijama koje su prisutne na tržištu i u javnosti, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja za 2014. godinu dodeljuju prvi put, procjenjuje se da je optimalan broj laureata od 10 do 15.
• Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominovani laureati za 2014. godinu su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Alba-nije… (šira regija).

3. PRIZNANJE ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Kriterijumi kojima će se rukovoditi predlagači te Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definisani (kao egzaktni kriterijumi), ali oni mogu biti:
• opšta prepoznatljivost u javnosti zalaganja pojedinca i/ili organizacije za promociju i razvoj preduzetništva;
• realizacija konkretnih projekata kojima se promoviše preduzetništvo i podstiče njegov razvoj;
• broj članova – preduzetnika kod organizacije (udruženja) i kontinuitet i dužina (tradicija) njenog rada;
• konkretan materijalni ili nematerijalni doprinos razvoju preduzetništva;
• doprinos kreativnosti, inovativnosti i obrazovanju preduzetnika;
• drugi pozitivni atributi i osobine pojedinca i/ili organizacije koji doprinose razvoju preduzetništva.

Napomene:
• Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te saznanje o značajnijim aktivnostima koje se sprovode u cilju razvoja preduzetništva na području cele regije, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja za 2014. godinu dodeljuju prvi put, procenjuje se da je optimalan broj laureata od 20 do 30.
• Tržište, odnosno geografsko područje sa kog će biti nominovani laureati za 2014. godinu su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Alba-nije… (šira regija).

4. VELIKO PRIZNANJE ZA DOPRINOS PROMOCIJI PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Kriterijumi kojima će se rukovoditi predlagači te Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definisani (kao egzaktni kriterijumi), ali oni mogu biti:
• opšta prepoznatljivost u javnosti zalaganja pojedinca i/ili organizacije za promociju preduzetništva;
• realizacija konkretnih projekata (marketinških, medijskih, obrazovnih, huma-nističkih…) kojima se promoviše preduzetništvo i podstiče njegov razvoj;
• konkretan materijalni ili nematerijalni doprinos promociji preduzetništva;
• doprinos obrazovanju preduzetnika u pogledu promovisanja značaja preduze-tništva.

Napomene:
• Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te saznanja o značajnijim i konkretnim aktivnostima / projektima koje se sprovode u cilju promocije preduzetništva na području cele regije, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja za 2014. godinu dodjeljuju prvi put, procenjuje se da je optimalan broj laureata od 25 do 35.
• Tržište, odnosno geografsko područje sa kog će biti nominovani laureati za 2014. godinu su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije… (šira regija).

5. PRIZNANJE ZA POSEBNU INICIJATIVU U PREDUZETNIČKOM STVARALAŠTVU

Kriterijumi kojima će se rukovoditi predlagači te Komitet prilikom donošenja konačne odluke, nisu strogo definisani (kao egzaktni kriterijumi), ali oni mogu biti:
• opšta vidljivost novih inicijativa koje doprinose kreativnom razvoju preduzetništva;
• opšta vidljivost novih inicijativa koje doprinose nekonvencionalnom preduzetničkom rešenju svakodnevnih potreba u društvu;
• originalnost u iznalaženju rešenja za preduzetničke potrebe i tržišne zahteve.

Napomene:
• Broj laureata nije ograničen ali, imajući u vidu rasprostranjenost tržišta te saznanje o značajnijim i konkretnim posebnim inicijativama koje se primjenjuju u preduzetništvu na području cele regije, kao i činjenicu da se nagrade i priznanja za 2014. godinu dodeljuju prvi put, procenjuje se da je optimalan broj laureata od 10 do 15.
• Tržište, odnosno geografsko područje sa kojega će biti nominovani laureati za 2014. godinu su prevashodno: Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija (kao uža regija), s tim da će biti obuhvaćeno i tržište: Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Alba-nije… (šira regija).

 

PLAN I PROGRAM DODELE VELIKE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO U PREDUZETNIŠTVU i PRIZNANJA ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Po donošenju konačne Odluke o dobitnicima nagrada i priznanja, organizatori realizuju proceduru obaveštavanja laureata, promociju projekta, promociju dobitnika i realizaciju same Ceremonije dodele nagrada i priznanja na sledeći način:

1. Laureati će biti obavešteni u pisanoj formi o Odluci nezavisnog Komiteta i programsko-organizacionih tela projekta da su predloženi i odabrani za dodelu nagrade odnosno konkretnog priznanja.
Istovremeno će se tražiti i saglasnost laureata da prihvata nagradu / priznanje i da je saglasan sa budućom javnom promocijom.
Obaveštenje će sadržavati i poziv za dolazak na Ceremoniju dodele (kao i opis protokola Ceremonije).

2. Program promocije laureata i dodela nagrada i priznanja, sastojaće se od više aktivnosti:

2.1. Svi laureati će na adekvatan način biti predstavljeni široj javnosti putem javnih medija i putem projektnih – internih medija, na osnovu posebnog Programa promocije koji će utvrditi i realizovati organizatori. Promocija će biti realizovana pre i posle Ceremonije proglašenja laureata i dodele nagrada i priznanja;

2.2. Jedan broj odabranih laureata će gostovati u TV emisijama na nekoliko televizija, u cilju:
• neposrednog prezentovanja vlastitih dostignuća,
• predstavljanja laureata te i na taj način odavanja im priznanja,
• popularisanja Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj preduzetništva na području jugoistočne Evrope, kao i u cilju
• popularisanja preduzetništva.

2.3. Ceremonija proglašenja laureata i dodele priznanja za 2014. godinu, će biti održana u prvom kvartalu 2015. godine na posebnoj svečanosti u Dubrovniku;

2.4. Laureati će, po pozivu, učestvovati u radu Regionalnog samita preduzetnika „300 NAJBOLJIH“ (ukoliko se Samit bude održavao u isto vreme);

2.5. Dobitnici Velike nagrade za životno delo u preduzetništvu će biti predstavljeni i na Uvodnoj plenarnoj sednici Regionalnog samita preduzetnika „300 NAJBOLJIH“ (ukoliko se Samit bude održavao u isto vreme);

2.6. U povodu realizacije Projekta promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj i promociju preduzetništva na području jugoistočne Evrope, postprojektno će biti izdata KNJIGA O PREDUZETNIŠTVU „STVARAOCI ZA STOLJEĆA“ 2014., putem koje će, na adekvatan način, biti predstavljeni svi dobitnici nagrada i priznanja, partneri, pokrovitelji i sponzori, kao i Projekat dodele.

Cilj je: dugoročno promovisati i zadržati pažnju javnosti na dobitnicima nagrada i priznanja i njihovim dostignućima.

 

OSTALO

• Organizatori će blagovremeno imenovati poseban nezavisni međunarodni Komitet za izbor laureata i dodelu nagrada i priznanja.
• Organizatori će odrediti vrstu, te kreirati izgled, oblik i druge karakteristike nagrada i priznanja. Uz priznanja će se dodeliti i sertifikat o dobijenom priznanju te za dokazivanje kvaliteta i pozitivnih rezultata u poslovanju i stvaralaštvu.
• Nagrade i priznanja će se dodeljivati svake godine na posebnoj svečanosti, po mogućnosti povodom održavanja Regionalnog samita prduzetnika „300 NAJBO-LJIH“.
• Dodela svih nagrada i priznanja će se vršiti u prisustvu posebnih gostiju i medija.
Dragan Petrović,
generalni direktor „INDUCO“ d.o.o. Beograd / Slavonski Brod
i predsednik Izvršnog odbora Samita

Vinko M. Ćuro,
predsednik Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ Sarajevo / Dubrovnik
i predsednik Organizacijskog odbora Samita

Dražen Štrbac,
direktor „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb / Novi Sad
i potpredsednik Programskog saveta Samita

Prof. dr. Bahrija Umihanić,
profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
i predsednik Programskog saveta Samita

Akademik prof. dr. Boris Tihi,
profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
i predsednik Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu