Pregled Učesnika

OSOBE

• akademik prof. dr. Boris Tihi, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član ANUBiH, predsednik Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (BiH);

• dr. Sandra Švaljek, bivši direktor Ekonomskog instituta Zagreb, zamenica gradonačelnika Grada Zagreba, zamenica predsednika Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Hrvatska);

• prof. dr. Sinša Zarić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bivši generalni direktor „Beogradskog sajma“ a.d. Beograd, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Srbija);

• prof. dr. Nenad Brkić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (BiH);

• mr. sci. Franc Pangerl, predsednik Uprave „Celjski sajam“ d.d. Celje, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Slovenija);

• mag. oec. Vesna Cvitanović, pomoćnica / savetnica glavnog direktora za komercijalno – finansijske poslove „Zagrebačkog velesajma“ d.o.o. Zagreb, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Hrvatska);

• prof. dr. Jugoslav Jovičić, vanredni profesor na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci i direktor Naučnoistraživačkog instituta Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u poduzetništvu za 2014. godinu (BiH);

• prof. dr. Biljana Sekulovska-Gaber, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćiril i Metodij“ Skoplje, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Makedonija);

• prof. dr. Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta „Educons“ Sremska Kamenica, bivši generalni direktor „Novosadskog sajma“ a.d. Novi Sad, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Srbija);

• prof. dr. Rusmir Sendić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, bivši ministar za privredu Kantona Sarajevo, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (BiH);

• prof. dr. sc. Slavica Singer, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Josip Juraj Štrosmajer“ u Osijeku, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (Hrvatska);

• prof. dr. Bahrija Umihanić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, premijer Vlade Tuzlanskog kantona, član Komiteta za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu (BiH);

• gosp. Ante Vlahović, predsednik Uprave „ADRIS GRUPA“ d.d., Rovinj, Hrvatska;

• dr. Albin Doberšek i g-đa Tatjana Doberšek, vlasnici „ENGINEERING DOBERSEK“ G.m.b.H., Mönchengladbach, Nemačka;

• gosp. Svetozar Janevski, predsednik Upravnog odbora „Vinarije Tikveš“ Kavadarci i vodeći partner investicione grupe „M6“, Skoplje, Makedonija;

• gosp. Anđelko Leko, predsednik Uprave i suvlasnik „HUP“ d.d., Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Nijaz Hastor, vlasnik i osnivač poslovnog sistema „ASA PREVENT GROUP“, Sarajevo, BiH;

• gosp. Redžo Bekto, vlasnik i osnivač „BEKTO PRECISA“ d.d., Goražde, BiH;

• gosp. Tomislav Antunović, vlasnik i osnivač kompanije „ANTUNOVIĆ“ d.d., Zagreb, Hrvatska;

• g-đa Bernarda Cecelja, vlasnica kompanije „BERNARDA“ d.o.o., Varaždin, Hrvatska;

• gosp. Đemal Memagić, osnivač i vlasnik preduzeća „Alma – Ras“ d.o.o., Olovo i načelnik Opštine Olovo, BiH;

• gosp. Zlatko Ravlić, vlasnik i glavni direktor grupacije „RAVLIĆ“, Osijek, Hrvatska;

• g-đa Terezina Orlić, predsednica Županijske privredne komore Dubrovačko – Neretvanske županije, Dubrovnik, Hrvatska;

• gosp. Goran Milić, direktor Vesti i programa Televizije „Al Jazeera Balkans“, Sarajevo, BiH;;

• gosp. Ivan Topčić i g-đa Mirjana Topčić, osnivači i vlasnici firme „Tim Kabel“, Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Đorđo Antelj, osnivač i vlasnik „GEMAX“ d.o.o., Beograd, Srbija;

• gosp. Damir Tomičić, glavni izvršni direktor „AXINOM“ G.m.b.H., Furth, Nemačka;

• gosp. Bedri Kosumi, osnivač i vlasnik „PESTOVA“ d.o.o., Priština, Kosovo;

• prof. dr. Velimir Srića*, redovni profesor menadžmenta i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska;

• prof. dr. sc. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Specijalne bolnice / klinike za oftalmologiju „SVJETLOST“, Zagreb /Split/Sarajevo/Banja Luka, Hrvatska – BiH;

• gosp. Pero Gudelj, vlasnik i generalni direktor Kompanije „FIS“, Vitez, BiH;

• prof. dr. Sanja Popović – Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i istraživač na Institutu „Mihajlo Pupin“, Beograd, Srbija;

• gosp. Vinko M. Ćuro, predsednik U.O. MPF „PERSPEKTIVE“, Sarajevo, BiH; osnivač i predsednik Uprave „PROMO – GLOBAL“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Banja Luka, BiH;

• prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, BiH;

• gosp. Safudin Čengić*, predsednik Udruge poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i generalni direktor „CENTROTRANS“ d.d., Sarajevo, BiH.

• mr. sci. Nedžad Rešidbegović, generalni direktor „BH TELECOM“ d.d., Sarajevo, BiH;

• gosp. Sandi Češko, osnivač transnacionalne korporacije „STUDIO MODERNA“, Ljubljana, Slovenija;

• dr. med. sci Alija Azabagić, osnivač i vlasnik Poliklinike „AZABAGIĆ“ d.o.o., Tuzla, BiH.

• gosp. Senad Džambić*, vlasnik i generalni direktor trgovačke kompanije „BINGO“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• prof. dr. Himzo Bajrić, pomoćnik izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa u „BH TELECOM“ d.d., Sarajevo, BiH;

• mr. sci. Jasminko Arnautović, samostalni konsultant, Tuzla, BiH;

• gosp. Dragan Petrović, direktor trgovinsko/distributerske i konsalting firme „INDUCO“ d.o.o., Beograd, Srbija / Slavonski Brod, Hrvatska;

• gosp. Maid Porobić, direktor J.P. „PANONICA“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• Mr. sc. Lidija Marušić, direktor „RAIFFEISEN BANK“ d.d. Sarajevo – Glavna filijala Tuzla, BiH;

• g-đa Efka Heder, direktor SEECEL-a /South East European Centre for Entrepreneurial Learning/ Regionalni centar za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope, Zagreb, Hrvatska;

• g-đa Željka Mrkša, stručnjak za učenje za preduzetništvo, SEECEL /South East European Centre for Entrepreneurial Learning/ Regionalni centar za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope, Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Zlatko Berbić, osnivač i direktor Agencije „COLLOSEUM“ Tuzla i Radio „KAMELEON“, Tuzla / Sarajevo, BiH;

• prof. dr. Najil Kurtić, redovni je profesor na Univerzitetu u Tuzli, BiH;

• g-đa Irena Božić, viši stručni saradnik u Službi za budžet i finansije Općine Tuzla, BiH;

• g-đa Ranka Ninković – Papić, direktor Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, BiH;

• mr.sci. Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne politike u Vladi Federacije BiH, Sarajevo, BiH;

• gosp. Dragan Milović, pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo, BiH;

• gosp. Damir Bulčević, šef Odjeljenja za privredni razvoj Brčko Distrikta BiH, Brčko, BiH;

• gosp. Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Sarajevo, BiH;

• doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, pomoćnik voditelja Centra za franšizu Centra za preduzetništvo u Osijeku, Hrvatska;

• mr. sc. Ljiljana Kukec, predsednik Hrvatskog udruženja za franšizno poslovanje i podpredsednik Evropske franšizne federacije EFF;

• gosp. Faik Muhić, advokat, osnivač i direktor Advokatske kancelarije „MUHIĆ I DR.“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• gosp. Predrag Zgonjanin, predsednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i generalni direktor „SHP CELEX“ a.d., Banja Luka, BiH.

• prof. dr. Safet Kozarević, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, BiH;

• gosp. Franjo Rajković, vlasnik i generalni direktor jedine franšizne kompanije u BiH – „ECONOMIC“ d.o.o., Vitez, BiH;

• g-đa Sofija Šmitran, predsednik Hrvatsko udruženja poslovnih žena „KRUG“, Zagreb, Hrvatska i direktor „IND-ECO“ d.o.o. Rijeka, Hrvatska;

• doc. dr. Sanjin Halimović, ministar razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH, Mostar, BiH;

• mr. sci. Jozo Bejić, sekretar u Ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH, Mostar, BiH;

• gosp. Fahir Humić, osnivač i vlasnik „INDEX“ d.o.o., Gračanica, BiH;

• mr. sc. Daria Krstičević, predstavnica Državnog ureda za Hrvate izvan R. Hrvatske, Zagreb, Hrvatska;

• prof. dr. sc. Gordan Lauc, osnivač i predsednik Uprave prve privatne DNK laboratorije u široj regiji „GENOS“ d.o.o. Osijek/Zagreb, Hrvatska;

• prof. dr. Ejup Ganić, predsednik i rektor Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Sarajevo, BiH;

• mr. sci. Stipe Prlić, predsednik Uprave „HT – ERONET“ d.d., Mostar, BiH;

• g-đa Vesna Puratić, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Sarajevo, BiH;

• g-đa Goranka Grgić, predstavnica Upravnog odseka za privredu, turizam i međunarodnu saradnju Grada Varaždina, Hrvatska;

• gosp. Adnan Osmanagić, osnivač i vlasnik „Radio Stari Grad“ d.o.o., Sarajevo, BiH;

• gosp. Husein Topčagić, direktor „Gradačački sajam“ d.o.o., Gradačac, BiH;

• gosp. Nikša Peronja, načelnik Opštine Jelsa, Hrvatska;

• gosp. Nersudin Salihović, osnivač i vlasnik „UNIBRISTOL“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• gosp. Ivan Matejašić, direktor „SPIN“ d.o.o. Osijek, Hrvatska;

• gosp. Zvonko Popović, direktor „KANAAN“ d.o.o., Donji Miholjac, Hrvatska;

• gosp. Dražen Crnković, direktor „DUCATI COMPONENTI – Tvornica generatora“ d.o.o. Ludbreg, Hrvatska;

• gosp. Tomislav Ladan, direktor „THERMOFLUX“ d.o.o., Jajce, BiH;

• gosp. Midhat Terzić, generalni direktor „SARAJEVO – OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, BiH;

• gosp. Senad Džambić, osnivač i vlasnik „BINGO“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• gosp. Aleksandar Vićentić, generalni direktor „IKARBUS“ a.d. za proizvodnju autobusa i specijalnih vozila, Beograd, Srbija;

• gosp. Marko Franjić, direktor „DIGIMARK“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Vangjel Dimanovski, glavni direktor „ACDC – DCAC“ d.o.o., Skoplje, Makedonija;

• mr. sc. Snježana Kopruner, predsednik Uprave „GS – TVORNICA MAŠINA TRAVNIK“ d.d., Travnik, BiH;

• gosp. Sead Džafić, vlasnik „UNIS TOK“ d.o.o., Kalesija, BiH;

• gosp. Darko Bajčetić, vlasnik i predsednik „CENTRO ŠTAMPA“ Holding, Beograd, Srbija;

• gosp. Tonćo Barbarić, predsednik Uprave „FEAL“ d.o.o., Široki Brijeg, BiH;

• gosp. Vladimir Lazarević, generalni direktor „FORMA IDEALE“ d.o.o., Kragujevac, Srbija;

• gosp. Željko Vukelić, direktor „LIDER MEDIA“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Aida Zubčević, predsednik Asocijacije poslovnih žena BiH „ONE“, Sarajevo, BiH;

• gosp. Mladen Ivešić, predsednik Asocijacije preduzetnika i poslodavaca Žepče, Žepče, BiH;

• g-đa Mira Jović, izvršna direktor Asocijacije preduzetnika i poslodavaca Žepče, Žepče, BiH;

• gosp. Tomislav Majić, predsednik Udruženja za preduzetništvo i posao LINK, Mostar, BiH;

• gosp. Davor Krezić, predsednik U.O. „INTERA“ Tehnološki park, Mostar, BiH;

• g-đa Andrea Novaković, direktor Razvojne agencije Grada Dubrovnika „DURA“, Dubrovnik, Hrvatska;

• g-đa Branka Janko, direktor Razvojne agencije Žepče, Žepče, BiH;

• gosp. Aleksander Zalaznik, predsednik Udruženja menadžera Slovenije, Ljubljana, Slovenija;

• g-đa Sonja Šmuc, izvršni direktor Udruženja menadžera Slovenije, Ljubljana, Slovenija;

• gosp. Siniša Vukelić, predsednik Udruženja za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta, Banja Luka, BiH;

• gosp. Predrag Mitrović, predsednik Unije poslodavaca Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;

• g-đa Suzana Radulović, generalni sekretar Unije poslodavaca Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;

• dr. Anto Domić, gradonačelnik BRČKO DISTRIKTA BIH, Brčko, BiH;

• gosp. Esad Kadrić, zamenik gradonačelnika BRČKO DISTRIKTA BIH, Brčko, BiH;

• gosp. Antun Korušec, gradonačelnik GRADA BJELOVARA, Hrvatska;

• gosp. Petar Filipović, predsednik OPŠTINE INĐIJA, Srbija;

• gosp. Milan Bandić, gradonačelnik GRADA ZAGREBA, Hrvatska;

• g-đa Mirka Jozić, predstavnik Gradskog ureda za privredu, rad i preduzetništvo Grada Zagreba, Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Andro Vlahušić, gradonačelnik GRADA DUBROVNIKA, Hrvatska;

• mr.sc. Suad Huskić, načelnik OPŠTINE TEŠANJ, BiH;

• dr. Milan Miličević, načelnik OPŠTINE TESLIĆ, BiH;

• gosp. Mato Zovko, načelnik OPŠTNE ŽEPČE, BiH;

• gosp. Nikša Peronja, načelnik OPŠTINE JELSA, Hrvatska;

• gosp. Adnan Osmanagić, osnivač i direktor „RADIO STARI GRAD“ d.o.o., Sarajevo, BiH;

• gosp. Irfan Oručević, direktor „TV 1“ Mostar / Sarajevo d.o.o., BiH;

• gosp. Sanjin Bećiragić, direktor programa „TV 1“ Mostar / Sarajevo d.o.o., BiH;

• g-đa Ana Buntić, urednica emisije „Kapital“ na „TV 1“ Mostar / Sarajevo d.o.o., BiH;

• g-đa Edina Isaković, direktor „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• gosp. Kasim Softić, urednik TV programa „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• g-đa Edina Fazlić, Urednica obrazovno-dokumentarnog programa „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• g-đa Azra Atagić – Ćatović, direktor „EUROKAPIJA“ d.o.o. (Web portal „e-Kapija“) Ilidža, BiH;

• gosp. Edin Leho, direktor „EL KONCEPT“ d.o.o. (Poslovni portal „FiniInfo“) Zagreb, Hrvatska;

• g-đa Sandra Hasanović, direktor „MONTENEGRO BIZNIS“ Poslovni portal, Podgorica, Crna Gora;

• gosp. Aleksandar Šćekić, osnivač i direktor „CTRL“ d.o.o. (Finansijski portal „Bankar.me“), Podgorica, Crna Gora;

• gosp. Goran Radman, glavni direktor „HRVATSKE – RADIO TELEVIZIJE“ d.d. Zagreb, Hrvatska;

• gosp. Saša Runjić, direktor programa „HRVATSKE – RADIO TELEVIZIJE“ d.d. Zagreb, Hrvatska

FIRME, INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE

• „UNIBRISTOL“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• „SPIN“ d.o.o., Osijek, Hrvatska;

• „MBRAINTRAIN“ d.o.o., Beograd, Srbija;

• „KANAAN“, Donji Miholjac, Hrvatska;

• „DUCATI COMPONENTI – Tvornica generatora“ d.o.o., Ludbreg, Hrvatska;

• „THERMOFLUX“ d.o.o., Jajce, BiH;

• „SARAJEVO – OSIGURANJE“ d.d., Sarajevo, BiH;

• „GRADAČAČKI SAJAM“ d.o.o., Gradačac, BiH;

• „ADRIS GRUPA“ d.d., Rovinj, Hrvatska;

• „ENGINEERING DOBERSEK“ G.m.b.H., Mönchengladbach, Njemačka;

• „VINARIJA TIKVEŠ“ d.d., Kavadarci, Makedonija;

• „M6“ Investicijska grupa, Skoplje, Makedonija;

• „HUP“ d.d., Zagreb, Hrvatska;

• „ASA PREVENT GROUP“ d.d., Sarajevo, BiH;

• „BEKTO PRECISA“ d.d., Goražde, BiH;

• „ANTUNOVIĆ“ d.d., Zagreb, Hrvatska;

• „BERNARDA“ d.o.o., Varaždin, Hrvatska;

• „ALMA – RAS“ d.o.o., Olovo, BiH;

• „RAVLIĆ“ d.o.o., Osijek, Hrvatska;

• „TIM KABEL“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• „FIS“ d.o.o., Vitez, BiH;

• „PROMO – GLOBAL“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• „CENTROTRANS“ d.d., Sarajevo, BiH;

• „BH TELECOM“ d.d., Sarajevo, BiH;

• „STUDIO MODERNA“ d.d., Ljubljana, Slovenija;

• „BINGO“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• „INDUCO“ d.o.o., Beograd, Srbija;

• „INDUCO“ d.o.o., Slavonski Brod, Hrvatska;

• J.P. „PANONICA“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• „RAIFFEISEN BANK“ d.d. ,Sarajevo, BiH;

• „SHP CELEX“ a.d., Banja Luka, BiH;

• „ECONOMIC“ d.o.o., Vitez, BiH;

• „IND-ECO“ d.o.o., Rijeka, Hrvatska;

• „INDEX“ d.o.o., Gračanica, BiH;

• „HT – ERONET“ d.d., Mostar, BiH;

• „IKARBUS“ a.d. za proizvodnju autobusa i specijalnih vozila, Beograd, Srbija;

• „MUHIĆ I DR.“ Advokatska kancelarija d.o.o., Tuzla, BiH;

• „SVJETLOST“ Klinika d.o.o., Zagreb /Split/Sarajevo/Banja Luka, Hrvatska – BiH;

• „AZABAGIĆ“ Poliklinika d.o.o., Tuzla, BiH;

• „GENOS“ d.o.o., Osijek/Zagreb, Hrvatska;

• MPF „PERSPEKTIVE“, Sarajevo, BiH;

• MEF „PERSPEKTIVE“, Dubrovnik, Hrvatska;

• „COLLOSEUM“ Agencija, Tuzla, BiH;

• „DIGIMARK“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• „PESTOVA“ d.o.o., Priština, Kosovo;

• „ACDC – DCAC“ d.o.o., Skoplje, Makedonija;

• „GS – TVORNICA MAŠINA TRAVNIK“ d.d., Travnik, BiH;

• „GEMAX“ d.o.o., Beograd, Srbija;

• „UNIS TOK“ d.o.o., Kalesija, BiH;

• „EL KONCEPT“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• „AXINOM“ G.m.b.H., Furth, Njemačka;

• „CENTRO ŠTAMPA“ Holding („MOJ KIOSK“ i „CENTROSINERGIJA“), Beograd, Srbija;

• „CTRL“ d.o.o., Podgorica, Crna Gora;

• „EUROKAPIJA“ d.o.o., Ilidža, BiH;

• „FEAL“ d.o.o., Široki Brijeg, BiH;

• „FORMA IDEALE“ d.o.o., Kragujevac, Srbija;

• „LIDER MEDIA“ d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• SEECEL (South East European Centre for Entrepreneurial Learning) Regionalni centar za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope, Zagreb, Hrvatska;

• UNIVERZITET U TUZLI, Tuzla, BiH;

• FAKULTET ELEKTROTEHNIKE UNIVERZITETA U TUZLI, Tuzla, BiH;

• FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI, Tuzla, BiH;

• EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI, Tuzla, BiH;

• SARAJEVSKA ŠKOLA ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU, Sarajevo, BiH;

• INSTITUT „MIHAJLO PUPIN“, Beograd, Srbija;

• „DELFIN“ (Developing Effective Leadership For Innovation) d.o.o., Zagreb, Hrvatska;

• HGK – ŽUPANIJSKA GOSPODARSKA KOMORA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE, Dubrovnik, Hrvatska;

• UDRUGA POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, Sarajevo, BiH;

• UNIJA UDRUŽENJA POSLODAVACA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, BiH;

• UDRUŽENJE POSLOVNIH ŽENA SRBIJE, Beograd, Srbija;

• ASOCIJACIJA POSLOVNIH ŽENA BIH „ONE“, Sarajevo, BiH;

• HRVATSKA UDRUGA POSLOVNIH ŽENA „KRUG“, Zagreb, Hrvatska;

• UDRUGA PODUZETNIKA I POSLODAVACA ŽEPČE (UPIP), Žepče, BiH;

• UDRUŽENJE ZA PODUZETNIŠTVO I POSAO LINK, Mostar, BiH;

• CENTAR ZA FRANŠIZU CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO, Osijek, Hrvatska;

• HRVATSKA UDRUGA ZA FRANŠIZNO POSLOVANJE, Zagreb, Hrvatska;

• EUROPSKA FRANŠIZNA FEDERACIJA – EFF, Brisel, Belgija;

• FONDACIJA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI, Sarajevo, BiH;

• „INTERA“ Tehnološki park, Mostar, BiH;

• „DURA“ Razvojna agencija Grada Dubrovnika, Dubrovnik, Hrvatska;

• RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE, Žepče, BiH;

• UDRUŽENJE ZA PROMOCIJU EVROPSKIH STANDARDA I UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA, Banja Luka, BiH;

• UDRUŽENJE MENADŽERA SLOVENIJE, Ljubljana, Slovenija;

• UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE, Podgorica, Crna Gora;

• VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH, Brčko, BiH;

• MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH, Sarajevo, BiH;

• MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH, Sarajevo, BiH;

• MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka, BiH;

• MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA FEDERACIJE BIH, Mostar, BiH;

• MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE FEDERACIJE BIH, Sarajevo, BiH;

• AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BIH, Sarajevo, BiH;

• DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Hrvatska;

• GRAD BJELOVAR, Hrvatska;

• OPĆINA INĐIJA, Srbija;

• GRAD ZAGREB, Hrvatska;

• GRAD DUBROVNIK, Hrvatska;

• OPĆINA TEŠANJ, BiH;

• OPĆINA TESLIĆ, BiH;

• OPĆINA ŽEPČE, BiH;

• GRAD VARAŽDIN, Hrvatska;

• OPĆINA JELSA, Hrvatska;

• „RADIO STARI GRAD“ d.o.o., Sarajevo, BiH;

• „TV 1“ d.o.o., Mostar / Sarajevo, BiH;

• „RTV TK“ d.o.o., Tuzla, BiH;

• Web portal „e-Kapija“, Ilidža, BiH;

• „HRT – HRVATSKA TELEVIZIJA“ d.d., Zagreb, Hrvatska;

• Televizija „AL JAZEERA BALKANS“ d.o.o., Sarajevo, BiH;

• Radio „KAMELEON“ d.o.o., Tuzla / Sarajevo, BiH;

• „CAPITAL“ Poslovni portal, Banja Luka, BiH;

• „FINIINFO“ Poslovni portal, Zagreb, Hrvatska;

• „MONTENEGRO BIZNIS“ Poslovni portal, Podgorica, Crna Gora;

• „BANKAR.me“ Finansijski portal, Podgorica, Crna Gora;

• „LIDER“ poslovni tjednik, Zagreb, Hrvatska;