Pregled Potvrđenih Govornika

prof. dr. Velimir Srića*, redovni profesor menadžmenta i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska); bio je gostujući profesor na UCLA (University of California at Los Angeles), na IEDC (International Executive Development Center), Bled, Slovenija zatim na univerzitet People’s Renmin University of China, Peking, Kina – danas na fakultetima u Rijeci, Splitu, Osijeku, Puli, Sarajevu, Mariboru, Grazu. Objavio je pedeset naučnih i stručnih knjiga. Bio je član Vlade republike Hrvatske kao ministar za nauku, tehnologiju i informatiku; Predsednik je Radne gupe Predsednika RH za strategiju kompjuterizacije Hrvatske. Konsultant je iz menedžmenta i informatike u niz hrvatskih i međunarodnih kompanija (Coca Cola, Ericsson Nikola Tesla, Riviera holding, LURA, INA, Agrokor, SRC.SI, NLB, Krka, Gorenje, PBZ itd.). Programski je direktor DELFIN-a (Developing Effective Leadership For INnovation) – konsultantske firme za razvoj menadžmenta, Zagreb. Ekspert je Svetske banke za Change Management.
Radni sto 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“ – Tema 17 „Preduzetništvo utemeljeno na znanju i kompetencijama / celoživotno učenje“ i Završna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – MOŽE I USPEŠNO !?“: Tema – „Preporuke za razvoj preduzetništva“.

prof. dr. sc. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Specijalne bolnice / klinike za oftalmologiju „SVJETLOST“ Zagreb /Split/Sarajevo/Banja Luka (Hrvatska, BiH); obavlja dužnost konsultanta u klinikama u Meljinama, Subotici, Prištini i Zemunu; redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Rijeci; dobitnik nagrade „Ciceron – za najboljeg govornika u poslovnom svetu“ zatim nagrade u Bosni i Hercegovini za vrhunska naučna i menadžerska dostignuća, svetski ugled i tehnološki i stručni razvoj; osnivač je i prvi predsednik Nacionalnog foruma, Zagreb.
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 12 – „Preduzetništvo u zdravstvu“.

gosp. Pero Gudelj, vlasnik i generalni direktor Kompanije „FIS“ Vitez (BiH). Klasičan primer velikog preduzetničkog uspeha temeljenog na sposobnostima i osećajem za posao jednog čoveka – vrednog i uspešnog preduzetnika. Gosp. Gudelj je, od male porodične firme sa nekoliko zaposlenih 1987. godine, Kompaniju FIS u proteklih 27 godina pretvorio u trgovačkog i proizvodnog giganta koji danas zapošljava 3.000 ljudi i čiji se proizvodno – trgovački kapaciteti nalaze u 15 gradova u BiH i Hrvatskoj. Kompaniju FIS i njenog vlasnika ne krase samo poslovni uspesi. Kompanija FIS danas, regionalni je lider i u društveno – odgovornom poslovanju.
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Uspešni slučajevi iz prakse 5 „Proizvodnja utemeljena na trgovini. Poslujemo globalno – nudimo lokalno“.

prof. dr. Sanja Popović – Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije i istraživač na Institutu „Mihajlo Pupin“ Beograd (Srbija). Oblast profesionalnog interesovanja: preduzetništvo, biznis konsalting, razvoj udruženja, istraživanje i razvoj. Doktorsku titulu je stekla na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine, odbranom disertacije na temu ženskog preduzetništva. Udruženjem poslovnih žena, kao najvećom organizacijom preduzetnica u Srbiji, rukovodi od 1998. godine. U periodu do danas, koordinirala je realizaciju skoro 130 projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena i podrške njihovim preduzetničkim projektima i inicijativama, dok je kroz obuke za otpočinjanje i razvoj ženskih preduzeća, do sada prošlo više od 3.000 žena od kojih je oko 100 njih osnovalo svoje firme. G-đa Popović – Pantić ima i relevantno akedemsko iskustvo, budući da je zaposlena kao istraživač u Centru za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta “Mihajlo Pupin” Beograd. Autorka je dve knjige iz oblasti ženskog preduzetništva. Takodje, bavi se i konsultantskim radom na evropskim projektima razvoja preduzetništva u Srbiji, a vodeći je nacionalni konsultant za pitanja razvoja ženskog preduzetništva. Sanja Popović – Pantić dobitnik je značajnih nagrada: „Planeta Biznis“ za veliki doprinos razvoju preduzetništva u Srbiji – koju su joj dodelili ekonomski magazini „Biznis“ i „Ekonometar“, da bi, na predlog Ambasade SAD-a u Srbiji, zajedno sa 100 odabranih osoba iz celog sveta, dobila i nagradu za izuzetan doprinos ekonomskom osnaživanju žena, koju dodjeljuje Međunarodna alijansa žena sa sedištem u Vašingtonu. Dugoročna misija dr. Popović-Pantić je razvoj novih inicijativa i projekata u cilju integracije ženskog preduzetništva u ekonomske tokove Srbije.
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 9 – „Razvoj i značaj ženskog preduzetništva“.

prof. dr. Bahrija Umihanić, redovni profesor iz uže naučne oblasti Menadžment i upravljanje na Ekono-mskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (BiH); uspešno se bavi naučnim istraživanjima čiji je fokus na privredi, zapošljavanju i preduzetništvu o čemu su rezultati rada objavljivani u brojnim domaćim i međunarodnim publi-kacijama. Pored naučnog rada, prof. Umihanić je i preduzetnik – vlasnik je malog ali uspešnog preduzeća, a bio je i član brojnih nadzornih odbora u privrednim društvima. Obavljao je i dužnost predsednika Skupštine Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Osnivač je Centra za razvoj preduzetništva Tuzla – koji već duže vreme sprovodi projekat GEM BiH (Globalni monitor poduzetništva). Trenutno obavlja dužnost premijera Tuzlanskog kantona. Predsednik je Programskog saveta Samita preduzetnika.
Forum za buduće preduzetnike (motivaciona radionica) – Tema: „Liderstvo u preduzetništvu – liderstvo u obrazovnom procesu – liderstvo u državnim organima“ i Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 1 – „Prezentacija stanja preduzetništva u BiH“.

prof. dr. Siniša Zarić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija) i predavač na nizu evropskih univerziteta (Bolonja, WU – Beč , Monako). Osnivač je i direktor prve agencije za preduzetništvo i konsalting „SAM“ u Beogradu (1989. godine) i rukovodilac kurseva i evropskih projekata (INTERREG) na temu razvoja preduzetništva. Bio je dugogodišnji generalni direktor Beogradskog sajma. Danas je savetnik „ATLAS“ Grupe i član niza međunarodnih asocijacija.
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 4 – „Značaj preduzetništva za sveukupni ekonomski i društveni razvoj – Preduzetničke inicijative za promociju i razvoj preduzetništva i zajednice“.

gosp. Vinko M. Ćuro, predsednik U.O. MEF „PERSPEKTIVE“ Sarajevo / Dubrovnik; osnivač i predsednik Uprave „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb (BiH, Hrvatska); predsednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona/županije. U 25 godina preduzetničkog delovanja, kreirao je i, sa oko dve hiljade saradnika, rea-lizovao preko 400 projekata marketinškog, sajamskog, kongresnog i edukacijskog karaktera, u preko 60 gradova u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Poljskoj. Lobista je i konsultant iz organizacije, marketinga i menedžmenta – foku-siran na krizno upravljanje i odnose s javnosću. Jedan je od inicijatora i osnivača asocijacije poslodavaca: BiH, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i Tuzlanskog kantona / županije. Inicijator je osnivanja Preduzetničke akademije u Tuzli i predsednik Inicijativnog odora VTK BiH za osnivanje Društva lobista BiH. Bio je osnivač zatim i nekoliko godina urednik / savetnik časopisa „Poslovni uspjeh“. Pisao je za više poslovnih časopisa, autor je brojnih stručnih brošura iz oblasti ekonomije i preduzetništva i knjige „Marketing u kongresno – sajamskoj industriji“. Za svoj rad, dobitnik je više priznanja. Predsednik je Organizacijskog odbora Samit reoduzetnika.
Forum za buduće preduzetnike (motivaciona radionica) – Tema: „Prednosti, rizici i opasnosti predu-zetništva“ i Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 3 – „Posledice nesprovođenja aktuelnih politika razvoja preduzetništva“.

gosp. Petar Đokić, ministar rada i socijalne politike Republike Srpske (BiH).
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 5 – „Preduzetništvo – generator zapošljavanja“.

prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli (BiH); bio ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji i nerezidentni ambasador BiH u Kazahstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Armeniji i Bjelorusiji.
Moderiranje Radnog stola 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“.

gosp. Safudin Čengić*, predsednik Asocijacije poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i generalni direktor „CENTROTRANS“ d.d. Sarajevo (BiH).
Moderiranje Radnog stola 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“.

mr. sci. Nedžad Rešidbegović, generalni direktor „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo (BiH).
Radni stol 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 20 – „Inovacije, IKT i druge savremene tehnologije – preduslovi propulzivnog razvoja preduzetništva“ – uspešni slučajevi iz prakse (21).

gosp. Sandi Češko, osnivač transnacionalne korporacije „STUDIO MODERNA“ (Slovenija / Švajcarska). Dovoljno je reći: „Dormeo“, „Delimano“, „Kosmodisk“ ili npr. „Top shop“… i sve smo rekli o čoveku koji će na Samitu govoriti o vlastitoj viziji razvoja preduzetništva. Imati kompanije u 21 zemlji sveta, biti prisutan u programima više od 300 televizija, svakodnevno kreirati i upravljati inovacijama, upravljati medijskim i promotivnim informacijama na više od 120 web sajtova zatim 400 miliona puta reći „Hvala što ste se opredelili za naše proizvode“… to se zove uspeh. To je Sandi Češko. Bio je član Državnog parlamenta Republike Slovenije, a već dvadeset godina važi za jednog od najuspešnijih slovenački preduzetnika, koji je preduzetničku karijeru započeo kao Start up – zasnovan na vlastitoj inovativnoj i originalnoj ideji. Poslednjih godina gospodin Češko je i najbogatiji slovenački preduzetnik. Istovremeno je i predavač / motivator na brojnim ekonomskim i preduzetničkim skupovima čime neskromno i s velikim žarom, mlađim generacijama, prenosi svoja bogata iskustva i znanja.
Završna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – MOŽE I USPEŠNO !?“: Tema 33 – „Vizija razvoja preduzetništva u (jugoistočnoj) Evropi“.

dr. med. sci Alija Azabagić, osnivač i vlasnik Poliklinike „AZABAGIĆ“ d.o.o. Tuzla (BiH).
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 12 – „Preduzetništvo u zdravstvu“.

gosp. Senad Džambić*, vlasnik i generalni direktor trgovačke kompanije „BINGO“ Tuzla (BiH). Svoj biznis Start up, gospodin Senad Džambić, započeo je prie 21 godinu u 30. godini života. Strategija razvoja kompanije „BINGO“ od samog početka zasnivana je na tržišnoj prisutnosti, visokom kvalitetu usluga, niskim cenama i širokom asortimanu proizvoda za široku upotrebu. Uz to, fokusiranost na domaće (BH) proizvođače i njihove proizvode, koji su danas zastupljeni u 70%-tnom obimu, doprinela je lakšem i sigurnijem provođenju zacrtane strategije. Takva – jasna i neumoljiva strategija i taktika, dovele su do kontinuiranog osvajanja tržišta i nezaustavljivog rasta ko-mpanije. Danas je „BINGO“ trgovački lanac sa više od 100 karika (hiper i super marketa), u skoro 50 gradova u BiH. Svaka ta karika naglašeno je jaka na svoj način, a u svakoj od njih, sve više se mogu videti i kupiti i proizvodi koji nose vlastitu zaštićenu i prepoznatljivu robnu marku „Bingo“. Kvalitet trgovačkih usluga ubrzo je nadopunjen ponudom ugostiteljskih usluga te uslugama igraonica za decu. Za kupce, klijente i partnere „Binga“, danas brine više od 3.500 zadovoljnih zaposlenih. Vizija i planovi gospodina Senada Džambića nagoveštava da će „BINGO“ uskoro nositi epitet apsolutnog nacionalnog lidera u trgovini robama široke potrošnje.
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Uspešni slučajevi iz prakse 4 – „Proizvodimo da bismo prodali. Prodamo sve što proizvedemo. Posao rade ljudi – primer uspešnog razvoja domaćeg biznisa u sektoru sa prejakom inostranom konkurencijom“.

prof. dr. Slavica Singer, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Josip Juraj Štrosmajer“ u Osijeku (Hrvatska) – naučno područje: teorija sistema, strateško upravljanje i preduzetništvo. Za-hvaljujući ogromnom angažmanu prof. Singer, u 2010. godini međunarodni međuuniverzitetski interdisciplinarne doktorske studije „Preduzetništvo i inovativnost“ pokrenut je kao rezultat TEMPUS projekta na pet univerziteta (Osijek, Hrvatska; Turku, Finska; Maribor, Slovenija; Klagenfurt, Austrija i Durham, UK). Istraživačke aktivnosti prof. Singer fokusirane su na regionalni razvoj; Triple Helix koncept saradnje između univerziteta, poslovnog sektora i države; kao i na problematiku preduzetničkog obrazovanja. Od 2002. godine, prof. Singer vodi hrvatski istraživački tim u najvećem svetskom istraživanju preduzetništva Global Entrepreneurship Monitor – GEM, a od 2011. godine član je Upravnog odbora Global Entrepreneurship Research Association. Član je upravnog odbora European Council for Small Business, Nacionalnog veća za konkurentnost i hrvatskog ogranka Rimskog kluba. Za svoj doprinos razvoju univerzittskog preduzetničkog obrazovanja (entrepreneurship across campus) s transdisciplinarnim pristupom i međunarodnoj promociji preduzetničkog obrazovanja, UNESCO je 2008. godine dodelio prof. Slavici Singer UNESCO katedru za preduzetničko obrazovanje, a 2010. godine joj je University of Turku – Turku School of Economics iz Finske, dodelio počasni doktorat.
Završna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – MOŽE I USPEŠNO !?“: Tema 33 – „Vizija razvoja preduzetništva u (jugoistočnoj) Evropi“.

prof. dr. Himzo Bajrić, pomoćnik je izvršnog direktora Izvršne direkcije za thenologiju i razvoj servisa u „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo (BiH) i predsednik Nuačno-stručnog saveta BH „BH TELECOM“-a od 2004. godine; pokretač je i osnivač odseka Tehnička informatika na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli 1997. godine; vanredni je profesor na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu; predsednik je Bosanskohercegovačkog udruženja za telekomunikacije – „BHTEL“. Bio je četiri puta predsednik Programskog odbora međunarodnih IKT konferencija.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 20 – „Inovacije, IKT i druge savremene tehnologije – preduslovi propulzivnog razvoja preduzetništva“.

prof. dr. Nenad Brkić, redovni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (BiH). Boravio je na studijskim usavršavanjima na: University of Oxford, University of Cambridge, Bled School of Management i Harvard Business School. Stručnjak je iz oblasti marketinga i prodaje. Napisao je više knjiga, udžbenika i članaka u časopisima. Učestvovao je sa prilozima na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Čest je predavač na različitim poslovnim treninzima i seminarima. Učestvovao je u izradi preko 130 istraživačko-razvojnih i konsultantskih projekata. Aktivno radi i kao marketing i prodajni konsultant za neke od vodećih kompanija u regionu.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 21 – „Marketing u preduzetništvu“.

mr. sci. Jasminko Arnautović, samostalni konsultant, Tuzla (BiH).
Forum za buduće preduzetnike (motivaciona radionica) – Tema: „Prednosti, rizici i opasnosti predu-zetništva“ – Prezentacija „Preduzetničke akademije“.

gosp. Dragan Petrović, direktor trgovačko/distributerske i konsalting firme „INDUCO“ d.o.o. Beograd / Slavonski Brod (Srbija, Hrvatska). Nakon dugogodišnjeg rada u državnom preduzeću „CENTROCOOP“ Beograd, odlučuje se da svoje sposobnosti proveri u preduzetničkom sektoru. Paralelno, kao pravnik i ekonomista, nekoliko godina uspešno zastupa tursku kompaniju „HUNCA“ iz Istanbula za područje jugoistočne Evrope. Danas vodi sopstvenu distributersku i konsalting kuću „INDUCO“ sa sedištima u Srbiji i Hrvatskoj. Predsednik je Izvršnog odbora Samita preduzetnika.
Moderizovanje Radnog stola 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“.

gosp. Maid Porobić, direktor J.P. „PANONICA“ d.o.o. Tuzla (BiH).
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 3 – „Posledice nesprovođenja aktuelnih politika razvoja preduzetništva“ – uspešni slučajevi iz prakse (3) „PANONICA Tuzla – primer uspešne investicije lokalne zajednice“.

Mr. sc. Lidija Marušić, direktor „RAIFFEISEN BANK“ d.d. Sarajevo – Glavna filijala Tuzla (BiH). U bankarskom sektoru aktivna punih 20 godina, od kojih 18 obavlja rukovodeće poslove u „Raiffeisen banci“ BiH. Glavna filijala Tuzla kojom, kao direktor, rukovodi, svojim uslugama pokriva područje severoistočne BiH. G-đa Marušić aktivno učestvuje u razvoju i stalnom unapređenju bankarskih proizvoda i pružanju usluga prilagođenih klijentima banke.
Radni sto 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“: Tema 29 – „Finansiranje preduzetničkih ideja / uloga MKO i inovativnost komercijalnih banaka“.

g-đa Efka Heder, direktor SEECEL-a /South East European Centre for Entrepreneurial Learning/ Regionalni centar za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope.
Radni sto 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“ – Tema 16 – „Šta nudi SEECEL ?! (ISCED 1, ISCED 2 i ISCED 5/6 stepeni obrazovanja)“.

g-đa Željka Mrkša, stručnjak za učenje za preduzetništvo, SEECEL /South East European Centre for Entr-epreneurial Learning/ Regionalni centar za razvoj preduzetničkih kompetencija zemalja Jugoistočne Evrope (Hrvatska).
Radni sto 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“ – Tema 16 – „Šta nudi SEECEL ?! (ISCED 1, ISCED 2 i ISCED 5/6 stepeni obrazovanja)“ – Projekcija filma: „SEECEL – Dom učenja za preduzetništvo“.

gosp. Zlatko Berbić, osnivač i direktor Agencije „COLLOSEUM“ Tuzla i Radio „KAMELEON“ Tuzla / Sarajevo (BiH). Inicijator je, kreator i realizator velikog broja projekata maketinško – društvenog karaktera, od kojih su se pojedini našli i u Ginisovoj knjizi rekorda. Radio „Kameleon“, koji je gospodin Z. Berbić osnovao još u ratnom vremenu u BiH, bio je prepoznatljiv medijski predvodnik u skoro svim društvenim akcijama – kako u Tuzli tako i u cieloj BiH. Posebne zasluge Radio „Kameleonu“ i Agenciji „Colloseum“ pripadaju za kontinuiranu promociju preduzetništva u BiH.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 21 – „Marketing u preduzetništvu“.

prof. dr. Najil Kurtić, redovni je profesor na Univerzitetu u Tuzli (BiH). Doktorirao je na temu “Strategije upravljanja odnosima s javnostima”. Bavi se istraživanjima u području poslovnog i političkog komuniciranja. Uža specijalnost su mu korporativne komunikacije. Kao gostujući profesor izvodi nastavu na specijalističkim postdi-plomskim i doktorskim studijima na univerzitetima u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci i Osijeku. Član je međunarodnih redakcija više naučnih časopisa u regiji. Autor je više naučnih knjiga i naučnih radova.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 22 – „Uloga medija u razvoju preduzetništva“.

prof. dr. Jugoslav Jovičić, vanredni profesor na Nezavisnom univerzitetu u Banjaluci i direktor Naučnoistraživačkog instituta Nezavisnog univerziteta u Banjaluci (BiH), vanredni profesor na Univerzitetu u Travniku i direktor Ekonomskog instituta Univerziteta u Travniku. Voditelj predstavništva za BiH Instituta za razvoj održivih eko sistema iz Velike Gorice (Hrvatska) i ovlašćeni predstavnik za Jugoistočnu Evropu Švajcarsko-Nemačke konsultantske firme TC teamconsult (Freiburg i dr., Zurich, Geneve). Bio je pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom Vlade RS, ministar savetnik u Misiji BiH u Briselu, predstavnik BiH za Pakt stabilnosti Jugoistočne Evrope i ambasador BiH u Švajcarskoj.
Radni sto 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“: Tema 32 – „Porezna politika u funkciji razvoja preduzetništva – Budžetski menadžment“.

g-đa Irena Božić, viši stručni saradnik u Službi za budžet i finansije Opštine Tuzla (BiH). Nakon više od 12 godina iskustva u preduzetničkoj firmi u oblastima marketinga i finansija, osamostaljuje se i započinje vlastiti preduzetnički projekt osnivanjem Agencije za finansijske usluge „UTILITAS“ Tuzla. Permanentno se usavršava u oblastima finansija i menadžmenta. Paralelno je i član Nadzornih odbora javnih preduzeća. Koautor je knjige „MARKETING u KSI“. Trenutno je na postdiplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja (tema: „Finansiranje investicionih projekata municipalnim obveznicama“). Član je Programskog odbora Međunarodnog poslovnog foruma „PERSPEKTIVE“.
Moderizovanje Radnog stola 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“.

g-đa Ranka Ninković – Papić, direktor Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH), Sarajevo, diplomirani menadžer za mala i srednja preduzeća, preko 15 godina radnog iskustva u civilnom i međunarodnom sektoru u oblastima socijalnog preduzetništva i socijalnog uključivanja, socijalne zaštite, smanjenja siromaštva, održivog razvoja, razvoja lokalnih zajednica. Preko 10 godina radnog iskustva na menadžerskim pozicijama. Pored toga upravljala je i bila konsultant na različitim projektima DFID-a, SDC-a, FOD BiH, OSCE-a, USAID-a, UNDP-a i drugima. Autor je i koautor 25 objavljenih studija, izvještaja i policy brief-ova u pomenutim oblastima koji su prezentovani na domaćim i međunarodnim konferencijama. Ko-autor je UNDP/IBHI „Izveštaja o nacionalnom humanom razvoju, BiH, 2007, Socijalna uključenost u BiH“, koji je dobio UNDP i OECD nagrade za humani razvoj i Odličnost za inovacije u merenju u 2009. g.
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 11 – „Socijalno / društveno preduzetništvo“.

mr.sci. Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne politike u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo (BiH). Ima dugogodišnje iskustvo u politici obrazovanja, učestvovao je u izradi Zakona o visokom obrazovanju; Standarda za osnovno, srednje i visoko obrazovanje; ključna osoba u izradi nastavnog plana i programa za devetogodišnje obrazovanje na hrvatskom jeziku u BiH. U sklopu svog mandata posebnu pažnju je posvetio izradi novog Zakona o radu koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri, inicirao je i realizovao Program zapošljavanja kroz preduzetništvo za koji Ministarstvo svake godine izdvaja posebna sredstva, a posebnu pažnju posvećuje preduzetnicima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Jedan je od autora Strategije reforme penzionog sistema. Kontinuirano surađuje s domaćim i stranim organizacijama koje se u svojoj oblasti bave pravima socijalne zaštite, radnog prava i pravima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Ostvario je saradnju sa Svetskom bankom, UNICEF-om, Međunarodnom organizacijom rada, USAID-om… Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu uskoro treba da odbrani magistarsku tezu na temu Reforma lokalne samouprave u FBiH, a na Univerzitetu u Mostaru i doktorsku tezu na temu Jezici i kulture u kontaktu.
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 5 – „Preduzetništvo – generator zapošljavanja“.

gosp. Dragan Milović, pomoćnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rukovodi Sektorom za ekonomski razvitak i preduzetništvo, Sarajevo (BiH). Predsednik Foruma za MSP BiH, predsednik Veća za zaštitu potrošača BiH, nacionalni koordinator BiH za SBA (Small Bussiness Act), član U.O. SEECEL (South East Europe Center for Entrepreneurial Learning), član PAG (Platform Advisory Group) u Programu WB EDIF, član upravnih odbora niza projekata EU i drugih međunarodnih projekata.
Radni sto 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“: Tema 14 – „Strategija učenja o preduzetništvu u BiH za razdoblje 2012. – 2015. g.“.

gosp. Damir Bulčević, šef Odeljenja za privredni razvoj Brčko Distrikta BiH, Brčko, (BiH). Predstavnik je Vlade Brčko distrikta BiH u Forumu za razvoj i promociju preduzetništva u Bosni i Hercegovini; član je Komiteta za tehničke propise BiH; član Savetodavnog odbora Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 5 – „Preduzetništvo – generator zapošljavanja“.

gosp. Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Sarajevo (BiH).
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 5 – „Preduzetništvo – generator zapošljavanja“.

doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, pomoćnik voditelja Centra za franšizu Centra za preduzetništvo u Osijeku / franšiza Centra za franšizu Univerziteta EL Paso, Texas, USA, (Hrvatska) pri kom organizuje i provodi treninge i savetovanje preduzeća koja primenjuju franšizu kao model poslovanja; spoljni je saradnik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Osijeku, gde predaje na diplomskim i postediplomskim studijama Preduzetništvo kolegijumi Franšiza i Upravljanje operacijama poduzeća. U Centru za preduzetništvo u Osijeku aktivan je kao spoljni konsultant za područja operativnog menadžmenta (racionalno poslovanje, upravljanje projektima, upravljanje kvalitetom i upravljanje timovima). Zaposlen je u „Saponia“ d.d. Osijek u Službi nabavke, gde je tokom proteklog razdoblja obavljao razne dužnosti vezane uz nabavno, spoljno-trgovinsko i carinsko poslovanje.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 24 – „Franšizno poslovanje“.

mr. sc. Ljiljana Kukec, predsednica Hrvatske udruženje za franšizno poslovanje i potpredsednica Europske franšizne federacije EFF, Zagreb (Hrvatska). Magistar je ekonomskih nauka. Završila je međunarodni međuuniverzitetske interdisciplinarne doktorske studije „Poduzetništvo i inovativnost“ pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Trenutno, kao deo doktorske disertacije sprovodi istraživanje u vezi franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Jedna je od osnivača Hrvatskog udruženja za franšizno poslovanje (osnovana 2002. g.) i predstavnica Hrvatske u Svetskom franšiznom veću (WFC). Organizatorka je mnogih događaja vezanih uz promociju franšiznog poslovanja (4. međunarodni sajam franšiza FIP; 7. međunarodni franšizni forum; EFF exchange of experience day i dr.). Kao rezultat rada na polju franšiznog poslovanja, autorka je mnogih članaka i predgovora knjiga i koautorka knjige “Vodič kroz poduzetništvo”. Urednica je hrvatskog izdanja UNIDROIT-ove prestižne stručne publikacije „Vodič kroz Master franšizne ugovore“. Od 2012. godine spoljni je saradnik na Veleučilištu „VERN“ u Zagrebu gde je nosilac i predavač predmeta Franšizno poslovanje, a od 2013. godine izabrana je u zvanje predavača.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 24 – „Franšizno poslovanje“.

gosp. Faik Muhić, advokat, osnivač i direktor Advokatske kancelarije „MUHIĆ I DR.“ d.o.o. Tuzla (BiH); predsednik Upravnog odbora Regionalne advokatske komore Tuzla; predsednik Nadzornog odbora Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona / županije.
Radni sto 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“: Tema 31 – „Pravno uređenje u funkciji razvoja preduzetništva“.

gosp. Predrag Zgonjanin, predsednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i generalni direktor „SHP CELEX“ a.d. Banja Luka (BiH).
Moderiranje Radnog stola 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“.

prof. dr. Safet Kozarević, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (BiH).
Radni sto 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“ – Uspešni slučajevi iz prakse 13 – „Koliko su visoko-obrazovne ustanove usmerene na preduzetništvo?“.

gosp. Franjo Rajković, vlasnik i generalni direktor jedine franšizne kompanije u BiH – „ECONOMIC“ Vitez (BiH). Od 1987. godine do danas, kompanija „Economic“ je izrasla u prepoznatljiv korporativni brend u regiji. Poslujući već 14 godina po sertifikovanom sistemu, „Economic“ je izgradio franšiznu trgovinsku mrežu u svim većim gradovima u BiH, koja se svakodnevno unapređuje posebnim i brižno osmišljenim konceptom. Na inicijativu i pod budnim okom gosp. Rajkovića, u Vitezu je, 2008. godine, izgrađen prvi i trenutno jedini Franšizni centar u BiH. Kao jedan od retkih centara novije generacije, FC BiH objedinjuje mnoštvo različitih sadržaja na jednom mestu za sve uzraste. Ova ponuda obogaćuje život grada Viteza, ali i cele regije. Na temeljima uspešne i specifične trgovine, „Economic“ je vremenom uspostavio i zavidan proizvodni sektor pod brendom Framini. Imajući u vidu pozitivni globalni svetski trend i potrebe lokalne zajednice, Economic se odlučio da uvede integrisani sistem upravljanja u sklopu kog je, pored usklađenosti poslovanja s normom ISO 9001:2008 i specifikacijama HACCP, svoje poslovanje uskladio i s normom ISO 14001:2004 – Sistemi upravljanja okolinom. „Economic“ danas izvozi u Hrvatsku, Albaniju, Holandiju, Austriju i druge zemlje. Za nesebičan društveni rad i doprinos razvoju zajednice, gosp. Franjo Rajković je dobitnik najvišeg priznanja Opštine Vitez „Grb općine Vitez“, kao i priznanja i nagrada: “Menadžer godine BiH i Jugoistočne Europe”, „Večernjakov pečat“, “Osoba godine 2010. – po izboru čitalaca Večernjeg lista“ itd.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 24 – „Franšizno poslovanje“.

mag. oec. Vesna Cvitanović, pomoćnik glavnog direktora – savetnica za komercijalno finansijske poslove „Zagrebačkog velesajma“ d.d. Zagreb i vanredni predavač na Veleučilištu „VERN“ Zagreb (Hrvatska).
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 21 – „Marketing u preduzetništvu“.

g-đa Sofija Šmitran, predsednica Hrvatskog udruženja poslovnih žena „KRUG“ i direktorka „IND-ECO“ d.o.o. Rijeka (Hrvatska).
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 9 – „Razvoj i značaj ženskog preduzetništva“.

prof. dr. Rusmir Sendić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (BiH). Bio je ministar za privredu u Vladi Sarajevskog kantona.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 21 – „Marketing u preduzetništvu“.

doc. dr. Sanjin Halimović, ministar razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH, Mostar (BiH).
Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 4 – „Značaj preduzetništva za sveukupni ekonomski i društveni razvoj – Preduzetničke inicijative za promociju i razvoj preduzetništva i zajednice“.

mr. sci. Jozo Bejić, tajnik u Ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH, Sarajevo (BiH).
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 19 – „Preduzetnička infrastruktura“.

gosp. Fahir Humić, osnivač i vlasnik „INDEX“ d.o.o. Gračanica (BiH).
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Uspešni slučajevi iz prakse 10 –

prof. dr. Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta „EDUCONS“ Sremska Kamenica (Srbija). Bivši generalni direktor „Novosadskog sajma“ a.d. Novi Sad.
Forum za buduće preduzetnike (motivaciona radionica) – Tema: „Poslovno pregovaranje“ i Uvodna plenarna sednica „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA: Tema 2 – „Doprinos preduzetništva jačanju ekonomske konkurentnosti zemalja“.

akademik prof. dr. Boris Tihi, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (BiH). Član je Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine. Bivši rektor Univerziteta u Sarajevu.
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 21 – „Marketing u preduzetništvu“; podtema: „Marketing: nekad i sad“.

dr. Sandra Švaljek, ekonomski stručnjak, analitičar i istraživač na Ekonomskom institutu Zagreb (Hrvatska). Zamenica je gradonačelnika Zagreba.
Radni sto 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“: Tema 32 – „Porezna politika u funkciji razvoja preduzetništva“.

prof. dr. Biljana Sekulovska – Gaber, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „Sv. Ćiril i Metodij“ Skoplje (Makedonija).

 

OČEKUJE SE KONAČNA POTVRDA UČEŠĆA

mr. sc. Daria Krstičević, šef Državne kancelarije za Hrvate izvan R. Hrvatske, Zagreb (Hrvatska).
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 10 – „Migrantsko preduzetništvo“.

prof. dr. sc. Gordan Lauc, osnivač i predsednik Uprave prve privatne DNK laboratorije u široj regiji „GENOS“ d.o.o. Osijek/Zagreb (Hrvatska); redovni je profesor na Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu; bio je član pregovaračkog tima za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje nauka i istraživanje, kao i predsednik Službe za izradu i praćenje realizacije Akcijskog plana za podsticanje ulaganja u nauku i istraživanje Vlade RH; član je Upravnog odbora „European Glycoscience Forum“ Europskog naučnog izdavaštva i U.O. „International Glycoconjugate organisation“.
Radni sto 1 „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“: Tema 12 – „Preduzetništvo u zdravstvu“.

prof. dr. Ejup Ganić, predsednik i rektor Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Sarajevo (BiH).
Radni sto 2 “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“ – Uspešni slučajevi iz prakse 14 – „Koliko su visoko-obrazovne ustanove usmerene na preduzetništvo? “.

mr. sci. Stipe Prlić, predsednik Uprave „HT – ERONET“ d.d. Mostar (BiH).
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 20 – „Inovacije, IKT i druge savremene tehnologije – preduslovi propulzivnog razvoja preduzetništva“ – uspešni slučajevi iz prakse (20).

g-đa Vesna Puratić, Ministarstvo civilnih poslova BiH Sarajevo (BiH).
Radni sto 4 „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA I PRAVNO UREĐENJE“: Tema 25 – „Gde je BiH u projektima SEECEL, CIP – EIP, EUSDR…?“.

g-đa Goranka Grgić, načelnica Upravnog odeljenja za privredu, turizam i međunarodnu saradnju Grada Varaždina (Hrvatska).
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 19 – „Preduzetnička infrastruktura“.

mr. sci. Franc Pangerl, predsednik Upravnog odbora „Celjskog sajma“ d.d. Celje (Slovenija).
Radni sto 3 „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“: Tema 21 – „Marketing u preduzetništvu“ – „Zašto će sajmovi i u 21. veku biti neizostavan deo uspešnog marketing miksa? “.

gosp. Adnan Osmanagić, osnivač i direktor „Radio Stari Grad“ Sarajevo (BiH).

gosp Husein Topčagić, direktor „Gradačački sajam“ d.o.o. Gradačac (BiH).

gosp. Vangjel Dimanovski, glavni direktor „ACDC DCAC“ d.o.o. Skoplje (Makedonija).

gosp. Kasim Softić, urednik na „RTV Tuzlanskog kantona“ d.o.o. Tuzla (BiH).

gosp. Irfan Oručević, direktor „TV1“ d.o.o. Mostar / Sarajevo (BiH).

gosp. Tomislav Majić, predsednik Udruženja „LINK“ Mostar (BiH).

gosp. Nersudin Salihović, osnivač i direktor „UniBristol“ d.o.o. Tuzla (BiH).

gosp. Aleksander Zalaznik, predsednik Udruženja menadžera Slovenije, Ljubljana (Slovenija).

g-đa Sonja Šmuc, izvršna direktorka Udruženja menadžera Slovenije, Ljubljana (Slovenija).

gosp. Mladen Ivešić, predsednik Udruženja preduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH).

g-đa Mira Jović, izvršna direktorka Udruženja preduzetnika i poslodavaca Žepče (BiH).

gosp. Goran Radman, glavni direktor „HRT – Hrvatske radio-televizije“ d.d. Zagreb (Hrvatska).

gosp. Bedri Kosumi, osnivač i direktor „PESTOVA“ d.o.o. Priština (Kosovo).

gosp. Antun Korušec, gradonačelnik Bjelovara (Hrvatska).

gosp. Ivan Matejašić, direktor „SPIN Informatica“ d.o.o. Osijek (Hrvatska).

gosp. Petar Filipović, predsednik Opštine Inđija (Srbija).

gosp. Andro Vlahušić, gradonačelnik Dubrovnika (Hrvatska).

g-đa Mirka Jozić, načelnica Odeljenja za privredu, rad i preduzetništvo Grada Zagreba (Hrvatska).

g-đa Azra Atagić – Ćatović, glavna direktorka „euroKapija“ d.o.o. Ilidža (BiH).

gosp. Suad Huskić, načelnik Opštine Tešanj (BiH).

gosp. Mato Zovko, načelnik Opštine Žepče (BiH).

gosp. Milan Miličević, načelnik Opštine Teslić (BiH).

gosp. Midhat Terzić, generalni direktor „Sarajevo – osiguraje“ d.d. Sarajevo (BiH).

gosp. Zvonko Popović, vlasnik i direktor „Kanaan“ d.o.o. Donji Miholjac (Hrvatska).

g-đa Aida Zubčević, predsednica Asocijacije preduzetnica u BiH, Sarajevo (BiH).

gosp. Marko Franjić, direktor „Digimark“ d.o.o. Zagreb (Hrvatska).

gosp. Dražen Crnković, direktor „DUCATI komponenti“ d.o.o. Ludbreg (Hrvatska).

gosp. Tomislav Ladan, direktor „Thermoflux“ d.o.o. Jajce (BiH).

gosp. Aleksandar Vićentić, generalni direktor „IKARBUS“ a.d. Zemun – Beograd (Srbija).

gosp. Nikša Peronja, načelnik Opštine Jelsa (Hrvatska).

gosp. Davor Krezić, predsednik Upravnog odbora „INTERA – Tehnološki park“ Mostar (BiH).

gosp. Siniša Vukelić, predsednik Udruženja za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta, Banja Luka (BiH).

 

OČEKUJE SE DA ĆE NA SAMITU, PORED GOVORNIKA, U ADEKVATNOM SVOJSTVU, UČESTVOVATI I SLEDEĆI VIP GOSTI

gosp. Ante Vlahović, predsednik Uprave preduzeća „ADRIS GRUPA“ d.d. Rovinj. Od 1977. do 1994. godine bio je direktor tržišnog poslovanja „TVORNICE DUHANA ROVINJ“, a od 1994. godine predsednik Uprave TDR-a. O uspešnosti ovog privrednika najbolje svedoči činjenica da je, primera radi, u tom razdoblju „ADRIS grupa“ povećala prihode deset puta, dobit trideset puta, a vrednost kapitala čak pedeset puta. Broj zaposlenih se povećao dvadeset puta, a vrednost deonica više od sto puta ! Istovremeno, ADRIS je investirao više od milijardu eura, od čega u turizam više od 400 miliona. Čak tri četvrtine deonica i danas je u rukama sadašnjih i bivših zaposlenih, a niko nema više od 12,6%. ADRIS, uključujući i nedavno preuzeti „Croatia osiguranje“ d.d. Zagreb, zapošljava više od osam hiljada ljudi. Uz sve navedeno, Adris prednjači i svojom društvenom odgovornošću. Godišnje donira gotovo milion eura za različite projekte – od razvoja nauke i pomaganja mladima do očuvanja baštine i podsticanja kreativnosti. Od svog osnivanja 2007. godine, Fondacija „ADRIS“ donirala je više od četiri miliona eura.

dr. Albin Doberšek i g-đa Tatjana Doberšek, vlasnici „ENGINEERING DOBERSEK“ G.m.b.H. Mönchengladbach , Nemačka. „ENGINEERING DOBERSEK“ je danas jedno od vodećih inženjerskih preduzeća u Nemačkoj. Specijalizovani su za poslovni konsalting, planiranje i izgradnju fabrika na području rudarstva, metalurgije, upravljanja vodama, energetike i ekologije. U Sloveniji su bili jedna od konsultantskih preduzeća za izgradnju šestog bloka termolelektrane Šoštanj. Dr Albin Doberšek i g-đa Tatjana Doberšek, u privatnom su biznisu od 1983. godine.

gosp. Svetozar Janevski, predsednik Upravnog odbora „Vinarije Tikveš“ Kavadarci i vodeći partner investicijske grupe „M6“. Gospodin Janevski je i počasni konzul Republike Finske u Makedoniji. Bio je ekonomski savetnik predsednika Vlade Republike Makedonije i generalni direktor Pivovare Skoplje. U poslednjih 10-ak godina glavni je arhitekta i lider potpune transformacije „Vinarije Tikveš“ ka vodećem proizvođaču vrhunskih vina u Jugoistočnoj Evropi. “Vinarija Tikveš” je 2008. godine, od strane Wine Innovation Forum (Paris) bila priznata kao jedna od 30 najinovativnijih vinskih kompanija u svetu. U 2011. godini, dva vina su dobila vrhunske ocene od strane vodećeg svetskog vinskog kritičara Roberta Parkera, da bi u 2012. bila priznata od strane Marketing and Advertising Global, kao jedan od top 100 rastećih brendova u svetu. Gospodin Janevski je aktivan u regionu Balkana i šire, u promovisanju stabilnosti, demokratije, ljudskog razvoja, ekonomske saradanje, trgovine i integrativnih proceesa.

gosp. Anđelko Leko, predsednik Uprave i suvlasnik „HUP“ d.d. Zagreb – moderne fabrike koja u svom sastavu ima najpoznatije zagrebačke hotele: „Westin“, „Sheraton“, „Panorama“, „International“, „Jadran“ i „Zagreb“ i tri hotela na području Dubrovnika. Gospodin Leko je duži niz godina aktivno uključen u društveni i privredni život Republike Hrvatske i svojim iskustvom, vizijom i energijom direktno je doprineo donošenju niza ključnih odluka koje su značajno uticale na poziciju turizma u Hrvatskoj. Fabrike pod vođenjem gospodina Leka i dalje se razvijaju. Trenutno je aktuelna investicija u tri hotela na području Dubrovnika vredna 50 miliona eura. Gospodin Leko je dobitnik brojnih nagrada, među kojima: Privredne nagrade Grada Zagreba i Nagrade za životno delo u hrvatskom turizmu.

gosp. Nijaz Hastor, vlasnik i osnivač poslovnog sistema „ASA PREVENT GROUP“, u kom je zaposleno 14 hiljada radnika u više zemalja na četiri kontinenta. Pored dominantne proizvodnje automobila u brojnim zemljama Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Brazila i Severne Afrike (za Wolkswagen, BMW, Renault, Opel i dr.), kompanija posluje i u oblasti bankarstva, osiguranja, trgovine…. Gospodin Hastor je u zahtevnom svetu biznisa posebno poznat kao preduzetnik izuzetnih sposobnosti i osećaja za strateško planiranje i donošenje kvalitetnih strateških poslovnih odluka. Svoje znanje, ogromno iskustvo i veštine, gospodin Hastor je sticao godinama u BiH (bivšoj Jugoslaviji) i Nemačkoj. Pored biznisa, gospodin Hastor nesebično svoje znanje, vreme i druge resurse stavlja i u službu razvoja društvene nadgradnje širom sveta. Danas Fondacija „Hastor“ stipendira učenike i studente od Južne Amerike do srednje Azije, a samo u Bosni i Hercegovini trenutno stipendira više od 1.200 učenika i studenata. Gospodin Hastor je dobitnik brojnih priznanja i nagrada, od kojih su i gospodinu Hastoru najdraže: „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ i titule Počasnog građanina gradova Visoko i Goražde.

gosp. Redžo Bekto, vlasnik i osnivač „BEKTO PRECISA“ d.d. Goražde. Nakon prodaje kompanije „Bekto International“ nemačkoj kompaniji „Emka“, pre desetak godina osnovana je „Bekto Precisa“ – industrijsko remek delo kakvih je i u Evropi veoma malo. „Bekto Precisa“ – razvijena na ogromnom iskustvu, znanju i fantastičnim inovacijama gospodina Bekta, poznata je u poslovnom svetu po proizvodnji industrijskih alata i širokog spektra proizvoda od plastike i metala – od kojih su neki unikatni na svetskom tržištu. Skoro da ne postoji ni jedan evropski proizvođač automobila u čije proizvode – automobile, nije ugrađen neki od delova konstruiranih u „Bekto Precisi“, a nastali pod isključivim neposrednim nadzorom gospodina Bekte. Za ovakav svoj rad, gospodin Bekto je primio brojna međunarodna i domaća priznanja.
Postoje i određene anegdote vezane za gospodina Bektu, koje se i danas sa simpatijama prepričavaju: Naime, Redžo Bekto se već u mladosti toliko isticao svojom genijalnošću da su tadašnje najčitanije nemačke novine „Bild“ napravile reportažu o njemu kao mladom „gastarbajteru“ u Nemačkoj koji je mesečno zarađivao više od nemačkog Kancelara Šmita. Gospodin Bekto je bio i prvi legalni milijarder u bivšoj SFR Jugoslaviji.

gosp. Tomislav Antunović, vlasnik i osnivač kompanije „ANTUNOVIĆ“ – čija je glavna delatnost trgovina naftnim derivatima i hotelijerstvo. Gospodin Antunović, i danas – posle 45 godina bavljenja dinamičnim preduzetničkim pozivom, aktivno upravlja svim svojim fabrikama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Austriji, Nemačkoj i SAD-u. Od pionirskih koraka, još 70-ih godina prošlog veka, gospodin Antunović je bio prvi preduzetnik u trgovini naftom na tlu bivše države. Prednjačio je po inovacijama koje su, pored ostalog, podrazumevale da ponudu benzinskih stanica oplemenjuje kvalitetnom trgovačkom ponudom i hotelsko-ugostiteljskim uslugama. Gospodin Antunović volonterski je uključen u gospodarske i različite društveno-političke aktivnosti u Hrvatskoj i Bosni i Hecegovini te je u samom vrhu gospodarsko-političkih zbivanja u široj regiji. Za svoje poslovne rezultate i društveni doprinos razvoju, dobio je niz nagrada i priznanja, među kojima se posebno ističe Odlikovanje „Redom Danice Hrvatske“ Predsednika Republike Hrvatske.

g-đa Bernarda Cecelja, vlasnica kompanije „BERNARDA“ d.o.o. Varaždin. Gospođa Cecelja je inicijator i idejni kreator svih programa i aktivnosti u firmi. Zahvaljujući bogatom i svestranom iskustvu i obrazovanju (gđa Cecelja govori pet jezika), od 1998. godine do danas, firma „Bernarda“ razvila se u respektabilnog i pouzdanog poslovnog partnera sa 180 zaposlenih u proizvodnji i trgovini u pet zemalja. Fabrika „Bernarda“ danas, svojim proizvodima – pre svega krevetima i dušecima, oprema vrhunske hotelske lance po celoj Evropi poput: Kempinskog, Holiday Inn-a, Hiltona, Sheratona, Intercontinentala i drugih. Za postignute poduzetničke rezultate i svoj nesebičan društveni angažman, gospođa Cecelja je dobitnik brojnih priznanja, od kojih se posebno izdvajaju: „Odlikovanje Danice Hrvatske s likom Nikole Tesle“ za posebnw zasluge u pronalazaštvu od Predsednika Republike Hrvatske; „Posebna nagrada“ Asocijacije inovatora Islamske Republike Iran; „Posebna nagrada za najinovativnije rešenje“ Svetske organizacije inovatora IFA, dok je gospođi Cecelja najdraža ona dobijena od časopisa „Zaposlena“: „Žena godine za 2014. godinu“.

gosp. Đemal Memagić, osnivač i vlasnik poduzeća „Alma – Ras“ d.o.o. Olovo i načelnik Opštine Olovo. Preduzeće „Alma Ras“ ostvaruje odlične rezultate izvoza gde je čak 70% proizvodnih kapaciteta razervisano za proizvodnju svetskih brendova iz Austrije, Nemačke, Italije i Slovenije. Za samo 16 godina postojanja „Alma – Ras“ je izrasla u veoma respektabilnu i uspešnu kompaniju i izgradila i svoje domaće brendove „Manners“ i „Alma – Ras“ koji je u 2010. godini dobio priznanje „SUPERBRANDS“. Pored sedišta u Olovu, firma ima i proizvodne pogone u Srebrenici, Varešu i Carevoj Ćupriji, dvanaest butika i franšizne partnere širom BiH. Proizvodi Alma-Ras mogu se naći i izvan BiH, pre svega u susednim zemljama bivše Jugoslavije, Nemačkoj, ali i u Južnoj Koreji. Danas Alma – Ras ima preko 600 zaposlenika.

gosp. Zlatko Ravlić, vlasnik i glavni direktor grupacije „RAVLIĆ“ Osijek. Danas grupacija “RAVLIĆ”, koja se sastoji od dva pravna subjekta: Mesne industrije “RAVLIĆ” d.o.o. i preduzeća “Agro Ravlić” d.o.o., zapošljava više od 300 radnika koji učestvuju u svim fazama proizvodnje i prodaje. Moderna klanica, smeštena u blizini Osijeka, jedan je od najmodernijih i najreprezentativnijih klaničkih objekata u Hrvatskoj i šire. Grupacija “RAVLIĆ” je orijentisana ka stvaranju maksimalnog kvaliteta za kupce. Tu filozofiju prepoznali su brojni stručnjaci, pa su preduzeću “RAVLIĆ” dodelili veliki broj priznanja i nagrada.

g-đa Terezina Orlić, predsednica Županijske gospodarske komore Dubrovačko – Neretvanske županije i predsednica Udruge poslovnih žena „KRUG“ u 2013. / 2014. godini. Gospođa Orlić je, zahvaljujući dobrim rezultatima u radu, već treći mandat na čelu ŽGK DN županije. Članica je Upravnog veća Jadransko-jonskog foruma privrednih komora, koje okuplja privredne komore iz 7 zemalja. Pored aktivnog i primećenog rada na polju poboljšanja uslova za uspešnije poslovanje fabrika, gospođa Orlić je svoje veštine, kontakte i druge resurse stavila i u funkciju poboljšanja položaja žena u poslovnom svetu. Zahvaljujući njenom angažmanu u Udruženju „KRUG“, R. Hrvatska i Dubrovnik su u 2013. godini bili domaćini okupljanja na vrhu članica Međunarodne asocijacije poslovnih žena FCEM, na kojem su u članstvo primljene šest novih zemalja – od kojih pet iz regije zapadnog Balkana.

gosp. Goran Milić, direktor Vesti i programa Televizije „Al Jazeera Balkans“. U impresivnoj četrdesetdvogodišnjoj karijeri, gospodin Goran Milić je bio ratni izveštač, dopisnik, novinar, urednik i producent. Napisao je nekoliko knjiga i napravio više od stotinu putopisnih emisija na pet kontinenata. Pratio je predsednika Josipa Broza Tita na putovanjima, intervjuisao Džimija Kartera, Džordža Buša, Pereza de Kueljara… Bio je šef dopisništva i dopisnik JRT-a iz UN-a i SAD-a, kolumnista “Mladine”, “Oslobođenja”, “Večernjeg lista”, “Vjesnika” i “Panorame”… Bio je član boarda američke „Academy of Television Arts & Sciences“ i član žirija za nagrade “Emmy” u kategoriji dokumentarnog filma. Od brojnih dobijenih nagrada za istaknuti rad, izdvajaju se: „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ i nagrada „Novinar godine u Hrvatskoj“. Kroz svoje brojne reportaže, gospodin Milić nikada i nigde nije zaboravio istaknuti vrednosti rada i stvaranja, poduzetnički duh, stvaralačke inicijative i radne uspehe. Tome uveliko, u poslednje vreme, doprinosi i veoma gledani serijal na TV Al Jazeera Balkans „Alhemija balkana“ – kroz koji na specifičan i veoma gledljiv način upoznajemo nove neotkrivene vrednosti i potencijale u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj.

gosp. Ivan Topčić i g-đa Mirjana Topčić, osnivači i vlasnici tvrtke „Tim Kabel“ Zagreb. Supružnici Mirjana i Ivan Topčić pokrenuli su posao iz sopstvene porodične kuće, ustvari garaže, i u početku poslovanja pre 20-ak godina svi su u porodici bili angažovani u stvaranju i razvijanju fabrike. Takva porodična posvećenost poslu rezultirala je vrlo brzo i uspešnim poslovnim rezultatima, tako da je danas Tim Kabel bitan i važan deo hrvatske privrede. Uz sedište u Zagrebu i poslovne jedinice u Splitu i Osijeku, Tim Kabel je u svojoj osnovnoj delatnosti – distribucija kablova i vodiča, postao poželjan partner mnogim malim, srednjim i velikim preduzećima u Hrvatskoj, regiji, pa i zemljama širom sveta. Danas fabrika ima 40 zaposlenih i prihod od 220 miliona kuna. U 2014. godini izvoz čini blizu 50% prihoda fabrike i to u 63 zemlje sveta. Taj trend se nastavlja, pa je izvozna orijentacija i uspeh na inostranim tržištima i dalje jedan od važnih strateških opredeljenja. Svojim mišljenjima i stavovima, Ivan i Mirjana Topčić utiču na bolju sliku poslodavaca u Hrvatskoj i regiji, tako da su primer drugim poslodavcima da odgovornost prema fabrici, zaposlenicima i zajednici treba biti temelj na kojem je moguće graditi uspešno poslovanje na pravim vrednostima.