Preduzetnici Biraju Naj Preduzetnike

POZIV ZA NOMINOVANJE KANDIDATA ZA VELIKU NAGRADU I PRIZNANJE

Konceptom i sadržajem Projekta: Regionalni samit preduzetnika Jugoistočne Evrope „300 NAJBOLJIH“, planirano je da se, u cilju promocije i nagrađivanja najuspešnijih preduzetnika i najzaslužnijih za razvoj preduzetništva u regiji Jugoistočne Evrope, kao samostalan projekat, uspostavi:

• VELIKA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO U PREDUZETNIŠTVU,
• POSEBNO PRIZNANJE ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJE I INVESTICIJE U PREDUZETNIŠTVU,
• PRIZNANJE ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI,
• VELIKO PRIZNANJE ZA DOPRINOS PROMOCIJI PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI i
• PRIZNANJE ZA POSEBNU INICIJATIVU U PREDUZETNIČKOM STVARALAŠTVU.

Nagrada i priznanja dodeljivaće se jedanput godišnje.

Velika nagrada za životno delo u preduzetništvu dodeljivaće se preduzetnicima koji su u kontinuitetu svoje poslovne – preduzetničke karijere ostvarili posebne rezultate, koji su doprineli razvoju zajednice u kojoj žive i rade i koji su sopstvenim primerom inspirisali druge da svojim radom, znanjem i kreativnošću nesebično doprinose razvoju i boljoj budućnosti celokupne zajednice. Kako se radi o nagradi za životno delo, dakle o nagradi koja se odnosi na postignuća preduzetnika tokom celokupnog životnog veka, za očekivati je, ali ne i obavezno, da će ovu nagradu primati preduzetnici koji stvaraju duži vremenski period i koji su pri kraju ili u krajnjem usponu preduzetničke karijere.

Posebno priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicije u preduzetništvu, biće dodeljeno pojedincima i organizacijama koje su se posebno istakle originalnošću kreiranih ideja u preduzetništvu i za preduzetništvo, po posebnim inovacijama koje unapređuju razvoj preduzetništva, zatim po realizovanim investicijama u preduzetništvu i/ili investicijama koje će doprineti razvoju preduzetništva.

Priznanje za doprinos razvoju preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi dodeljivaće se preduzetnicima, menadžerima i drugim osobama, organizacijama i institucijama, koje su posebno doprinele i doprinose razvoju preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi.

Veliko priznanje za doprinos promociji preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi, bće dodeljeno pojedincima i organizacijama koje su svojim aktivnostima i projektima (u području marketinga i medija, obrazovanja i nauke, državne uprave i uopšte društvenog angažmana) posebno doprineli promociji preduzetništva, promociji njegovog značaja za ekonomski i društveni razvoj, kao i promociji mogućnosti i područja razvoja preduzetništva.

Priznanje za posebnu inicijativu u preduzetničkom stvaralaštvu, biće dodeljeno pojedincima i organizacijama za pokretanje posebnih / originalnih inicijativa koje doprinose kreativnom razvoju preduzetništva,promociji i predstavljanju preduzetništva kao alata za kreativni razvoj pojedinca i zajednice u celini.

Programski savet, Organizacijski odbor i organizatori projekta procenjuju da najveću vrednost imaju one nagrade i priznanja koje preduzetnici dodele preduzetnicima.

Procenjuje se da na tržištu ideja, rada, stvaralaštva i preduzetničkih rezultata, sami preduzetnici najbolje znaju ko je među njima poseban, ko postiže natprosečne rezultate, ko daje najveći doprinos u kontinuitetu… Prema tome organizatori pokreću posebnu proceduru nominovanja i izbora laureata Velike nagrade za životno delo u preduzetništvu, Posebnog priznanja za razvoj ideja, inovacije i investicije u preduzetništvu, Priznanja za doprinos razvoju preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi, Velikog priznanja za doprinos promociji preduzetništva u Jugoistočnoj Evropi i Priznanja za posebnu inicijativu u preduzetničkom stvaralaštvu u kojoj će učestvovati svi pozvani i zainteresirani preduzetnici sa područja Jugoistočne Evrope.

Konačnu verifikaciju izbora laureata izvršiće poseban nezavisni međunarodni Komitet za dodelu nagrada i priznanja.

Programski savet i Organizacijski odbor Samita imenovali su Komitet za dodelu nagrada i priznanja u preduzetništvu za 2014. godinu u sastavu:

• akademik prof. dr. Boris Tihi, predsednik Komiteta (BiH);

• dr. Sandra Švaljek, zamenica predsednika Komiteta (Hrvatska);

• prof. dr. Siniša Zarić (Srbija);

• prof. dr. Nenad Brkić (BiH);

• mr. sci. Franc Pangerl (Slovenija);

• mag. oec. Vesna Cvitanović (Hrvatska);

• prof. dr. Jugoslav Jovičić (BiH);

• prof. dr. Biljana Sekulovska-Gaber (Makedonija);

• prof. dr. Aleksandar Andrejević (Srbija);

• prof. dr. Rusmir Sendić (BiH);

• prof. dr. sc. Slavica Singer (Hrvatska) i

• prof. dr. Bahrija Umihanić (BiH).

• Organizatori će odrediti vrstu, kreirati izgled, oblik i druge karakteristike nagrada i priznanja. Uz priznanja dodeljivaće se i sertifikat o dobijenom priznanju za dokazivanje kvaliteta i pozitivnih rezultata u poslovanju i stvaralaštvu.

• Nagrade i priznanja dodeljivaće se svake godine na posebnoj svečanosti, po mogućnosti povodom održavanja Regionalnog samita preduzetnika „300 NAJBOLJIH“.

• Dodela svih nagrada i priznanja vršiće se u prisustvu posebnih gostiju i medija.

Dragan Petrović,
generalni direktor „INDUCO“ d.o.o. Beograd / Slavonski Brod
i predsednik Izvršnog odbora Samita

Vinko M. Ćuro,
predsednik Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ Sarajevo / Dubrovnik
i predsednik Organizacijskog odbora Samita

Dražen Štrbac,
direktor „PROMO – GLOBAL“ d.o.o. Zagreb / Novi Sad
i potpredsednik Programskog saveta Samita

Prof. dr. Bahrija Umihanić,
profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
i predsednik Programskog savjeta Samita

„Suština  preduzetništva je u nemiru, stalnom traženju novih ideja, maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju, pouzdanoj intuiciji i proceni te veštine i borbenosti“