Nacrt Programa Dodele Nagrada i Priznanja

IZVOD IZ PLANA PROMOCIJE LAUREATA ZA 2014. U 2015. GODINI I PROGRAM DODELE NAGRADA I PRIZNANJA „S T V A R A T E LJ I   Z A   S T O LJ E Ć A“

Dubrovnik, Hrvatska, (26.), 27., (28.) 03. 2015. godine

PROGRAM DODELE NAGRADA I PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ I PROTOKOL CEREMONIJE PROGLAŠENJA LAUREATA

Četvrtak, 26. 03. 2015. godine

11:00 – 11:45 – I. aktivnost: KONFERENCIJA ZA NOVINARE
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata.

19:00 – 21:00 – II. aktivnost: PRIJEM DOBRODOŠLICE
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ na Prijemu dobrodošlice za laureate, visoke zvanice i partnere u Projektu.
Domaćini: gradonačelnik Dubrovnika, župan Dubrovačko – Neretvanske županije i predsednik Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.

Petak, 27. 03. 2015. godine

09:00 – 10:45 – interna aktivnost: RADNI DORUČAK
• Zajednički radni doručak:
• članova Programskog odbora Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“,
• članova Komiteta za dodelu nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“,
• članova VIP Kluba MEF „PERSPEKTIVE“,
• dobitnika Velike nagrade za životno delo u preduzetništvu i
• predsednika Uprava / glavnih direktora sponzora i pokrovitelja.
Domaćini: Predsednik P.O. MEF „PERSPEKTIVE“ i predstavnici glavnog sponzora i gl. pokrovitelja.

11:00 – 11:45 – III. aktivnost: KONFERENCIJA ZA NOVINARE
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata na Konferenciji za novinare
• dodjela VELIKOG PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS PROMOCIJI PODUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EUROPI .
• Obraćanje zvaničnika MEF „PERSPEKTIVE“ i po jednog laureata iz svake kategorije.
• Zajedničko fotografisanje laureata i članova međunarodnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.
• Uz prisustvo drugih laureata, visokih zvanica, partnera u Projektu i novinara.

13:00 – 13:45 – IV. aktivnost: REGIONALNI SAMIT PREDUZETNIKA
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata na Uvodnoj plenarnoj sednici Regionalnog smita preduzetnika „300 NAJBOLJIH“
• dodela POSEBNOG PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA RAZVOJ IDEJA, INOVACIJA I INVESTICIJE U PREDUZETNIŠTVU.
• Obraćanje jednog laureata.
• Zajedničko fotografisanje laureata i članova međunarodnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.
• Uz prisustvo drugih laureata, visokih zvanica, partnera u Projektu i novinara.

13:45 – 15:00 – RUČAK
• Predstavljanje sponzora i partnera.
Domaćini: predsednici Uprava / glavni direktori sponzora i partnera projekata.

18:00 – 19:00 – V. aktivnost: PRIČE O USPEHU
• Druženje laureata, uz koktel, sa članovima Foruma mladih preduzetnika Jugoistočne Europe „4E – EKONOMIJA, EKOLOGIJA, ENERGIJA, EVROPA 2050“ i učesnicima Foruma za buduće preduzetnike
• dodela PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI.
Domaćini: predsednik Foruma mladih preduzetnika JI Evrope i predsednik U.O. MEF „PERSPEKTIVE“.
• Obraćanje laureata.
• Zajedničko fotografisanje laureata i članova međunarodnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.
• Uz prisustvo: drugih laureata, visokih zvanica, partnera u Projektu i novinara.

20:00 – 23:30 – VI. aktivnost: SVEČANOST
• Gala večera u okviru svečanosti dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, uz poseban zabavno-revijalni program.
Domaćini: predsednik međunarodnog nezavisnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i drugi članovi Komiteta; predsednik U.O. Međunarodnog ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik i direktor „INDUCO“ d.o.o. Beograd.

21:00 – 22:30
• Ceremonija svečanosti dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ (uz mogući TV prenos):
• dodela VELIKE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DELO U PREDUZETNIŠTVU.
• Obraćanje predsednika međunarodnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.
• Obraćanje (najvišeg po rangu) predstavnika državnih institucija Republike Hrvatske.
• Obraćanje predstavnika/doajena diplomatskog kora u Republici Hrvatskoj.
• Obraćanje svih laureata nagrade za životno delo u preduzetništvu

22:30
• Nastavak druženja uz zabavno-revijalni program i zajedničko fotografisanje svih laureata, visokih zvanica i članova međunarodnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.

Subota, 28. 03. 2015. godine

• Za laureate i njihove poslovne saradnike: učestvovanje na Regionalnom samitu preduzetnika „300 Najboljih“ (prema posebnom programu).
• Za privatne pratioce laureata: organizovana poseta gradu Dubrovniku (prema posebnom programu).

Završetak programa dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“.

 

OKVIRNI PROGRAM REGIONALNOG SAMITA PREDUZETNIKA JUGOISTOČNE EVROPE „300 NAJBOLJIH“

Petak, 27. 03. 2015. godine

09:00 – 11:45
• Okupljanje učesnika, B2B kontakti, kafa, registracija.

12:00 – 12:45  I. blok:
• UPS – UVODNA PLENARNA SEDNICA: „PREDUZETNIŠTVO – NOSILAC EKONOMSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA“

12:45 – 13:00
• 
PAUZA

13:00 – 13:45  II. blok:
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata, zatim dodela PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EvROPI.

13:45 – 15:00
• RUČAK

15:00 – 16:20 – III. blok:
• PRVI RADNI STO (dvorana 1): „PREDUZETNIŠTVO – NAČIN ŽIVLJENJA“
• DRUGI RADNI STO (dvorana 2): “OBRAZOVANJE I CELOŽIVOTNO UČENJE – PREDUSLOV USPEŠNOG PREDUZETNIŠTVA“

16:20 – 16:40
• PAUZA

16:40 – 18:00 – IV. blok:
• TREĆI RADNI STO (dvorana 1): „PREDUZETNIČKO OKRUŽENJE KAO (DE)MOTIVATOR“
• ČETVRTI RADNI STO (dvorana 2): „POLITIKE VLADA I VLADINI PROGRAMI; DOSTUPNOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA“

18:00 – 19:00 – Posebna aktivnost: PRIČE O USPEHU
• Prisustvovanje učesnika Samita druženju laureata „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ sa članovima Foruma mladih preduzetnika Jugoistočne Europe i učesnicima Foruma za buduće preduzetnike.
• Koktel.

20:00 – 23:30 – Posebna aktivnost: SVEČANOST
• Gala večera u okviru svečanosti dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“, uz poseban zabavno-revijalni program.

Subota, 28. 03. 2015. godine

09:30 – 11:00 – V. blok:
•ZPS – ZAVRŠNA PLENARNA SEDNICA: „PODUZETNIŠTVO – MOŽE I USPEŠNO!“
• ZAKLJUČCI SAMITA / Preporuke za razvoj preduzetništva

Završetak programa Regionalnog samita preduzetnika Jugoistočne Evrope „300 NAJBOLJIH“.

11:00 – 11:45 – KONFERENCIJA ZA NOVINARE
• Predstavljanje Zaključaka Samita / Preporuka za razvoj preduzetništva

Od 11:00 Fakultativna poseta gradu Dubrovniku.