FAQ – Često Postavljena Pitanja

1: Da li se uz dodelu nagrada i priznanja paralelno održava i Regionalni samit preduzetnika i kada?

Da. Projekat promocije i nagrađivanja najzaslužnijih za razvoj preduzetništva na području Jugoistočne Evrope „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i II. Regionalni samit preduzetnika Jugoistočne Evrope „300 NAJBOLJIH“ su zasebni projekti. Međutim, kako su organizatori isti, ova dva projekta se organizuju zajedno.
Dodela nagrada i priznanja se održava 27.03. (u 4 programska dela i termina) – sa uvodnom aktivnošću i 26.03., dok se Samit preduzetnika održava 27. i 28.03.2015.

2: Da li laureati treba da dođu 26.03. u Dubrovnik ili je dovoljno doći 27.03.?

Dolazak 26.03. je poželjan, ali nije obavezan. Smeštaj koji je rezervisan u hotelu za laureate, kroz naručene paket aranžmane (br.1 do br.4), planiran je za 27./28.03. U slučaju dolaska 26.03., laureati to treba blagovremeno da najave, kako bi im se rezervacija proširila i na 26.03. (n/d 26./27.03. laureati posebno plaćaju).
Istovremeno, Prijem dobrodošlice koji je planiran za 26.03., je za laureate, učesnike Samita preduzetnika, članove Komiteta i druge goste. Poželjan je dolazak i laureata.

Četvrtak, 26. 03. 2015. godine
11:00 – 11:45 – I. aktivnost: KONFERENCIJA ZA NOVINARE
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ i laureata.
19:00 – 21:00 – I. aktivnost: PRIJEM DOBRODOŠLICE
• Predstavljanje Projekta dodele nagrada i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ na Prijemu dobrodošlice za laureate, visoke zvanice i partnere u Projektu.

3: Da li laureati učestvuju na Samitu preduzetnika i kakve su obaveze?

Da. Programska satnica (Agenda) je koncipirana tako da svi učesnici mogu učestvovati u svim sadržajima u kojima žele. Laureati koji učestvuju na Samitu preduzetnika nemaju nikakve (finansijske) obaveze prema organizatoru.
Svi laureati će posebno biti pozvani od organizatora da govore na Samitu. Oni laureati koji to blagovremno potvrde (datum će biti naznačen u pozivu), biće uključeni u Program Samita. Izlaganje, odnosno govor na Samitu, treba da se odnosi na temu Samita: „Budućnost preduzetništva – može i uspešno“, ali se može govoriti i o sopstvenoj kompaniji / organizaciji, o iskustvima i uopšteno o značaju i prednostima poduzetništva.

4: Mesto održavanja svih aktivnosti predviđenih programom dodele i priznanja „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“ (nije navedeno u Planu promocije Laureata)?

Domaćin Svečane ceremonije dodele nagrada i priznanja su: Hoteli VALAMAR (President, Lacroma, Argosy) ili hoteli HUP ZAGREB (Astarea, Mlini), mada su još uvek u opciji i drugi hoteli sličnog kvalitativnog nivoa. Konačnu odluku organizatori će, prema planu, doneti do 28.02.2015. godine.

5: Da li je tačno da među laureatima ima i preduzetnika koji nisu iz Jugoistočne Evrope (Nemačka, Švedska, Austrija…)?

Delimično. Iz Austrije nismo imali prijedloge. Iz Švedske predloženi kandidati nisu blagovremeno dostavili (ili nisu dostavili u traženom obliku) obrazloženje kandidature, dok iz Nemačke imamo nekoliko predloga, a dva laureata. Naime, organizatori i Komitet su se usuglasili da prihvatimo i kandidature za kandidate čije je sedište izvan JI Evrope, jer se radi o preduzetničkim poduvatima i uspesima koji imaju uticaja, odnosno doprinose promociji i razvoju preduzetništva i u JI Evropi.

6: Kako je preciziran smeštaj laureata, a kako njihovih zvanica? Na koliko besplatnih pozivnica ima pravo laureat, a koliko po komercijalnoj osnovi? Da li su prethodna pitanja uslovljena paketom usluga promocije za koju se odluči laureat?

Svaki paket aranžman (osim posljednjeg – broj 5) predviđa smještaj 27./28.03. na bazi n/d kako je navedeno u Planu promocije:

[table id=promo-aktivnosti /]

7: Da li gosti u pratnji laureata mogu da prisutvuju svim događajima predviđenim Programom, koliko zvanica laureta može da prisustvuje Gala večeri – Svečanosti dodele priznanja 27.03.?

Da, gosti u pratnji laureata mogu da prisutvuju svim događajima predviđenim Programom. Drugi deo pitanja definisan je Planom promocije – kako sledi:

[table id=promo-aktivnosti-01 /]

8: Prema Protokolu, kada je predviđeno da naš predstavnik primi VELIKO PRIZNANJE STVARATELJI ZA STOLJEĆA ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI?

Priznanja i nagrade se, kako znate, dodeljuju u 4 kategorije. Za svaku kategoriju, priznanja se dodeljuju u okviru drugog programa odnosno u drugom terminu (ali svi 27.03.). Nagrada vašem laureatu – predstavniku biće uručena u:

Petak, 27. 03. 2015. godine
18:00 – 19:00 – IV. aktivnost: PRIČE O USPEHU / FMP – Forum mladih preduzetnika
• Druženje laureata, uz koktel, sa članovima Foruma mladih preduzetnika Jugoistočne Europe „4E – EKONOMIJA, EKOLOGIJA, ENERGIJA, EUROPA 2050“ i učesnicima Foruma za buduće preduzetnike i
• dodela PRIZNANJA „STVARATELJI ZA STOLJEĆA“

ZA DOPRINOS RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI.
Domaćini: predsednik Foruma mladih preduzetnika JI Europe i predsednik U.O. MEF „PERSPEKTIVE“.
• Obraćanje laureata.
• Zajedničko fotografisanje laureata i članova međunarodnog Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.
• Uz prisustvo: drugih laureata, visokih uzvanika, partnera u Projektu i novinara.

9: …i da li je predviđeno njegovo obraćanje ?

Scenariji se rade u periodu od 02. do 10.03.2015. Uvažavajući potrebu, ali i želju mnogih laureata da se obrate prisutnima prilikom primanja nagrade i priznanja, organizatori će nastojati da što većem broju laureata omoguće obraćanje. Ta obraćanja mogu biti i izvan konkretnog termina kada taj laureat prima nagradu i priznanje (npr. na Konferenciji za novinare ili sl.).

10: Da li predviđeno predstavljanje UPŽ Srbije kao laureata u knjizi “Stvaratelji za stoljeća” i kolika dužina teksta treba da bude i rok za dostavljanje materijala?

Ovo pitanje definisano je Planom promocije – kako sledi:

[table id=promo-aktivnosti-02 /]
Rok za dostavljanje materijala biće (okvirno) 20.04.2015. (podsećamo da je rok za izdavanje knjige 27.05.2015. godine.

11: Da li laureat ima pravo na besplatne primerke knjige, koliko i na koji način će mu oni biti distribuirani?

Da, raspodelu tiraža možete videti OVDE (crvenom bojom su određeni približni tiraži za svakog laureata ponaosob). Dostava na adresu laureata.

12: Molim Vas za pojašnjenje predviđenih dešavanja za 28. 03. 2015.?

Obavešteni ste da će se paralelno sa programom dodele nagrada i priznanja (koji se odvija u 4 dela 27.03.), održati i RSP / Regionalni samit preduzetnika (27.03. od 12:00 i 28.03. do 11:00). Za sve laureate predviđeno je da učestvuju i na Samitu: i 27.03. i 28.03. 2015.
Ovu aktivnost vodi poseban tim i oni će uskoro obavestiti laureate o svim mogućnostima odnosno pozvati ih na učestvovanje. Učestvovanje će moći da bude aktivno (sa prezentovanjem rada i stavova o temi) i pasivno (samo učestvovanje – bez izlaganja).
Po završetku RSP-a, od 11:00 učesnici imaju slobodno vreme (Subota, 28. 03. 2015. godine
Od 11:00 Fakultativna poseta gradu Dubrovniku), odnosno tada se i završava zvanični program. (Nekoliko učesnika će ostati na Press konferenciji)
11:00 – 11:45 – 4. KONFERENCIJA ZA NOVINARE: Predstavljanje Zaključaka Samita / Preporuka za razvoj preduzetništva.

13: Molimo vas da nam potvrdite da li su svih 76 kandidata iz “užeg” kruga takodje dobili pomenuto priznanje koje je odredjeno kao univerzalno za sve kategorije?

Ne. Prvo: priznanja nisu univerzalna (osim naziva „Stvaratelji za stoljeća“). Dodeljuju se u 4 različite kategorije, a svako od njih u 3 podkategorije. Takođe, oblikom i izgledom, priznanja nisu ista. Nagrade i priznanja u 2015. g. (za 2014. g.) dobilo je 63 laureata, što znači da 13 laureata iz tzv. užeg kruga ove godine nije odabrano u „društvo najboljih“. Pre definisanja “užeg kruga“ laureata, selekciju nije prošlo čak njih 264.

14: Hvala Vam na vrlo iscrpnom odgovoru. Molim Vas još samo par informacija, ukoliko ne možemo saznati ko su ostali kandidati, možete li nam reći koliko je poduzeća iz Hrvatske nominovano i hoćemo li ukoliko ne pošaljemo kratki tekst (1-2 stranice) koji tražite, ostati nominovani ? Kada do 10.02. pošaljete ko su pobednici, hoćemo li dobiti informaciju samo ukoliko smo mi jedni od njih ili možemo dobiti celi popis pobednika u svim kategorijama pre dodele nagrada?

1. Razumemo Vašu brigu da kao ugledna kompanija vodite računa „s kim ćete biti u društvu“. Taj (nepisani) kriterijum i nama je veoma važan, jer vodimo računa i o sopstvenom renomeu i renomeu Projekta. Na žalost, u ovom trenutku, osim imena osoba i naziva preduzeća / organizacija koja nam je Komitet odobrio da možemo da ih eksploatišemo u internoj javnosti (dakle među kandidatima za nagrade), u ovom trenutku vam ne možemo dostaviti sva imena. Razlog je razumljiv: Ne sme se desiti da nečije ime koristimo u javnosti kao kandidata, a kasnije Komitet odluči da ta osoba/preduzeće ne dobije priznanje (ovo bi moglo da znači, mada još uvek nemamo zvaničnu Odluku Komiteta, da su ove navedene osobe/preduzeća već odabrani laureati !?). Okvirno, od svih kandidovanih, iz Hrvatske će biti 25-30% nominovanih.
2. 2. Ukoliko ne pošaljete tekst sutra do 24:00 sati, nećete ostati kandidat, odnosno ne možemo vas nominovati kod Komiteta, jer za to nemamo obrazloženje niti od predlagača niti od vas, a, osim toga, od vas nemamo ni saglasnost da budete nominovani (naime, tekst koji dostavljate istovremeno predstavlja vašu saglasnost da budete nominovani).
3. Što se tiče informacije o laureatima koju ćemo vam dostaviti do 10.02., o tome upravni organi organizatora i Komitet još nisu dali preporuku. Međutim, kako 01.03., prema našem Marketing planu, kreće javna promocija projekata i laureata, tada će taj spisak biti dostupan javnosti.
a. 4. Na kraju, da u najkraćem pojasnimo redosled koraka u celokupnoj proceduri (da bi vam sve ipak bilo još jasnije):
b. Raspisan je javni poziv za predlaganje kandidata;
c. Razne organizacije, preuzeća i institucije su predlagale kandidate. Kandidat tada stiče status (1) predloženi kandidat;
d. Organizator je obrađivao predložene kandidature i tražio od predloženih kandidata da dostave obrazloženja i saglasnost na kandidaturu;
e. Kandidati su dostavljali obrazloženja, čime tek tada postaju (2) zvanični kandidati. Čin dostavljanja obrazloženja istovremeno je predstavljao i saglasnost kandidata da bude nominovan kod Komiteta za dodelu nagrada i priznanja.
f. Organizator obrađeno/prilagođeno obrazloženje dostavlja Komitetu na odlučivanje. Tada kandidat postaje (3) zvanični nominovani kandidat.
g. Komitet donosi konačnu Odluku o dodeli nagrada i priznanja. Oni zvanični nominovani kandidati koji budu odabrani od strane Komiteta postaju (4) laureati (dobitnici) nagrada i priznanja.
h. ….Sledi druga faza Projekta: obaveštavanje, pozivanje, medijska promocija, svečanost dodele nip…itd….sve do 31.12.2015. godine.
Nadamo se da će Vam ove informacije biti od pomoći.

15: Da bismo učestvovali u dodeli nagrade, plaćamo li sami putne troškove i troškove smeštaja ili trošak snosi organizator? Koliko ljudi iz naše institucije može učestvovati, planirali smo, za sada, 1 osobu s obzirom na druge aktivnosti koje imamo u istom periodu?

Putne troškove laureati plaćaju sami. Način smeštaja je prezentovan u Planu promocije kog smo vam dostavili (tabela, str. 5, r.br. 01).

16: Ako sam dobro razumela, sledeći koraci su da Vam se dostavi naš logo i plan promocije.

Potrebno je dostaviti logo što pre, kao i ostale elemente navedene u e-mailu od 2.2.15. – do 20.02.15.

17: Što se tiče promo materijala, SEECEL ima jako puno svog promo materijala, koji može biti distribuiran, ali me zanima da li je takav materijal potreban za samu dodelu nagrada.

I ovaj vid promocije je obuhvaćen Planom promocije ( tabela, str. 5, r.br. 09). Međutim, vašoj organizaciji, zbog specifične delatnosti, dozvolićemo i pomoći da distribura svoje materijale, bezobzira na Plan promocije.

18: Možete li, ljubazno Vas molim, da nam pošaljete informaciju koji su nam sledeći koraci.

Dakle, pošaljite logo, a zatim se opredelite o paket aranžmanu i o tome nas obaviestite – dostavite Narudžbenicu do 12.02., pa zatim dostavite do 20.02 elemente navedene u našem poslednjem e-mailu (fotografije itd.). Dalje ćemo vas obaveštavati u kontinuitetu i blagovremeno.

19: U slučaju za dodatnim pozivnicama za svečani program dodele nagrada (gala veče), možete li mi navesti iznos/cenu ulaznica?

Cena još nije utvrđena, jer nije definisan Program svečene večere. Planira se gala program, a osim onog oficijelnog dela, razmatra se potencijalno učestvovanje izvođača u zabavnom delu u dijapazonu: od Josipe Lisac i Škore, preko Nene Belana, Frajli ili Rucner kvarteta…do Maje Sar, glumaca Melike Fakić i Zijada Gračića itd. Čim bude utvrđeno, javićemo vam i taj podatak.

20: U kom hotelu od Valamar grupacije će biti realizirana gala večera?

VALAMAR ili HUP ZAGREB (a u opticaju su i drugi hoteli na Dubrovačkom području). Kako za sada ne znamo koja je grupacija, još ne možemo znamo ni hotel. Svi njihovi hoteli su u opciji. Odluka o ovome će biti donesena, kako smo vas obaveštavali, do 28.02.2105.

21: Da li je poznat popis laureata te mogućnost uvida u popis?

Da. Planirano je da svim laureatima popis laureata bude dostavljen do 09.02.2015.

22: Da li je laureat ujedno i dobitnik nagrade i priznanja?

Da, laureat je dobitnik nagrade i priznanja. Uz priznanje se dodeljuje i adekvatan sertifikat.

…sledi… Društvo uspešnih….

firme-ucesnici-samit-preduzetnika-dubrovnik-induco